MUHAMMED

Muhammed


BAYRAK

TC.BayrakWelcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Forum Statistics
Members:» Members: 24
Latest member:» Latest member: TalaMAN
Forum threads:» Forum threads: 4,297
Forum posts:» Forum posts: 4,646

Full Statistics Full Statistics

   

Kahin ve Kehanet Nedir? Gaybi Bilgi Nedir? Keşfi Bilgi Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim

selamünaleyküm
bu makalemiz Kahin ve Kehanet hakkında olacak

bu gece Kadir Gecesi olduğu varsayılan gecelerden bir gece 2021 senesi Ramazan'ın

9 Mayıs 2021 gece saat Avusturya saati ile 12:55
ve Kadir Gecesi Berat gecesi gibi gecelerde tövbe etseler bile affedilmeyecek olan kimseler hadis-i şerifte sayılmış bu konuyu kurumlarımızda blogcularımız da işledik fakat hadisin metnine de ulaşamadım kaynağına da ulaşamadım.

Hadiste geçen şu şekilde

Kadir ve Berat Gecesi Gibi Gecelerde, Affedilmeyecek Olan Kimseler, Kimlerdir?

Bu Gecelerde Allah mağfireti ile bütün Müslümanları bağışlar, fakat şu amelleri işleyenler, o kötü amellerini terketmedikçe, tövbe etseler bile, tövbeleri kabul olmayıp, affedilmeyeceklermiş :

1)Kahinler yani gayıptan haber verenler,

2) Büyü yapanlar,

3) Kinciler düşmanlık güdenler,

4) İçkiye devam edenler,

5) Ana-babasını incitenler ve Akrabası ile alakayı kesenler

6) Zinaya devam edenler ve zinayı savunanlar.

(Hadisi ve kaynağını bulamadım)

burada kahinlik meselesi Gelecekten gaipten haber verme meselesi olaraktan işlenmiş.
Peki kahinlik gelecekten haber vermek midir falcılık mıdır.
mesela haber verilen gelecek gelecek midir acaba.
bu konuyu daha önceki vaazlarım un birisinde anlatmıştım

Mesela ben Ankara'yı gördüm orada bir sene bulundum ve oradaki gezdiğim gördüğüm yerleri Yakinen biliyorum,
fakat diyelim ki sen Ankara'ya Hiç gitmedin fakat Ankara'nın varlığından haberdar sın fakat  Ankara nasıl bir yerdir hiç haberin yok.  ve ben sana Ankara'da Hacı Bayram Veli Türbesi şöyledir Kızılay böyledir Cebeci şöyledir Cebeci Cami şurdadır şöyle der diye böyledir diye haber versem sana bu malum olmayan bilgileri verdiğim zaman fakat bana malum olan benim yakin olan yani bildiğim bu bilgileri sana verdiğim zaman benim için gayıb olmayan bir bilgi iken Senin için bu bilgiler gayıb ta olan bilgiler. hal böyle olunca her gaipten haber verildiği söylenilen bilgi gaibi bilgi değildir o bilgiye yakınan ulaşmış kimseler olabilir veyahut keşfen bilmiş kimseler olabilir veyahut fiziksel olaraktan o bilgilerin olabileceğini  deneyleri ile ispatlamış kimseler olabilir. o yüzden bazı bilgiler o bilgiye ulaşmamış kimseler için gaibi bir bilgi iken, o bilgiye ulaşmış kimseler içinde ise halihazırda mevcut bilgilerdir.
işte kahinllik veyahut Kehanet oluşturmak  böyle bilgilerden haber vermek değildir Kahinlik Bilakis  olması ihtimal dahilinde olmayan bazı olayların Gelecekte bir yerde olacağını varsayaraktan insanların aklını Yanlış bir tarafa yönlendirme ile fiziken o frekansların yani kuantumun bazı kimselerin aklında ve onların hayatında oluşmasına kader tahtasına yazılmasına sebep olmak gibi bir şeydir.

Keşfi bilgi demek Allah'ın veli kullarının yahut Salih kullarının meleklerde cinlerin müminlerinden hayvanlardan bitkilerden ve yarattığı diğer mahlukattan kopya bilgiler  alaraktan verilmiş haber niteliğinde bilgilerdir.
Mesela örnek verirsek cinlerin müminleri yani yalan söylemeyen cinlerdir.  onların ömürleri insan ömrü gibi değildir uzundur. 500 sene 600 sene bin sene yaşayanları olduğu söyleniyor Bildiğim kadarıyla cin mescidinde Peygamberimizi görmüş olan en son Peygamberimizin Ashabı olan cin galiba ölmüş yani 1500 sene yaşayanı yok o yüzden mesela Osmanlı 600 sene öncesi gibi mesela bir cin Fatih Sultan Mehmet'in başından geçen bir olayı Mümin bir cin haber verdiği zaman hiç bilinmeyen bir bilgi ve haber ortaya çıkabilir işte böyle bir bilgi keşfi bilgidir Bu sadece örneklerden bir örnektir bunun meleklerden verileni diğer mahlukattan verileni olabilir yani kopya bir bilgidir Fakat insanların ekserisi tarafından bilinmeyen bir bilgidir.

hal böyle olunca cehalet süfli cinlerin yani yalancı cinlerin Yalan söyleyen cinlerin kafir cinlerin yalan haberleri de olabilir böyle bir bilgi mesela 2012 senesinde kıyamet şirince'de kopacak meselesi gibi yalan ve safsata bir haber Kehanet.  işte cinlerin süfli olanlarına güvenilmez verdikleri Haberlere de güvenilmez. Iyi kimseler iyilerle beraberdir onların yanındaki cinlerde Sadece iyi cinler değildir kötü cinlerde bulunur onlar düşmanlık etmek için bulunur Şeytanlarda bulunur onlar da düşmanlık etmek için bulunur, fakat iyi cinler onlarla alaka Grup iyi haberler verebilir, Kuşlar kurtlar, Çünkü Nuh Aleyhisselam hayvanlar ve konuşmuş hayvanlar  onun sözünü dinlemişler, itaat etmişler, yine Süleyman Aleyhisselam ile hayvanlarla konuşmuş, hayvanlar ona itaat etmişler, Cinler ve şeytanların da bazıları Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde itaat eden askerleriymiş, yine şeytanlardan bile Mümin olan itaatkar şeytanlar vermiş Nitekim Peygamberimiz buyurdz "benim şeytanım  Müslüman oldu, bana iyilikten başka şey haber vermez" buyurmuşlar bir hadis-i şerifinde.
öyle olunca. Mümin ve müslüman olan kimse Yalan söylememelidir, yanlış yapmamaya gayret etmelidir, bu konuda, Allah'ın emirlerine gayret etmelidir, hatada etse tövbe edip Hatasından dönmelidir, yalanda söylese, Doğru söylemek için gayret etmelidir, alkol de alsa bundan vazgeçmek için gayret göstermelidir, çaba göstermelidir, Hatasından dönen, Hiç hata işlememiş gibidir, ayeti kerimesi kur'an-ı Kerim'de boş bir ayet değildir. "ettaibu minezenbu, Kemen la zenmbeleh" günahından dönen Hiç Günah işlememiş gibidir buyuruyor Rabbimiz Öyle olunca hatada ısrar etmemek gerek. Hata yapmak hali, insan olmamızın hali, O yüzden hata yapmayan olmaz, fakat hatasında ısrar etmemeli, ve bu hatadan dönmek için gayret göstermeli, çaba göstermelidir, işte kehanetler oluşturmamalı, Ne insanları fazla ümitle ümitvar edip, Zevki sefaya daldırmalı, nede korkutup yeis içinde bırakmalı.  peygamberimizin dediği gibi,  vusta yol en güzel yoldur, orta yol ile irşad etmek, en güzel yoldur. ama günahta aşırı gidenleri korkutup,  fazla rahatlıkta oyalananları da yine Zevki sefa da olanları da uyandıraraktan, en azından insanın sonunu bekleyen ölümden haber vererek,  bu Zevki sefanında bir sonu olduğunu onlara göstererkten, edepli, terbiyeli, ahlaklı, düzenli yaşamayı yaşamayı göstermek, ve öğretmek lazımdır.

velilerin Allah dostlarının haber verdiği bilgiler, bazen Geleceğe dair bilgiler olabilir. Onu da başta anlattığımız gibi, o bilgiler şu an size malum değil, ama Allah katında zaman ve mekan olmadığı için, meleklerde o konuda bizden daha ileri olduğu için, ki Nitekim kur'an-ı Kerim'de yer alan, Meleklerin dedigi "dünyayı kavga ve karmaşaya sokacak olan, insanlığımı, sen halife seçiyorsun" demeleri gösteriyor ki onların da bazılarının geleceği görebildiklerini. melekler de bazı Allah dostlarına, Gelecekten bazı bilgileri Fısıldayabilirler ilham yoluyla, öyle olunca, meleklere malum olan bu bilgi, işte alimde de ortaya çıkınca, İşte bu bilgiler, sana, ona, buna malum değil, gaibi bilgi iken, o Alim ve meleklere, o bilgi malum bilgilerdir. o yüzden bunlar Kehanet değildir. Evet işte kafir cinlerin ve şeytanların verdiği bazı haberler, yanlış ve tam bilgi olmadıkları için, çalıntı bilgiler oldukları için, Aslı ve Fesli olmayan bazı sonuçlar ortaya doğurabilir.
işte orada ki güzel gecelerde affedilmeyecek olan  kimseler arasinda olan, Kehanet yapan kimseler, işte böyle şeytanlarla ve sufli cinlerle alaka kurup, onlardan haber alan kimselerin, verdiği bilgileri, insanlara yayan kimselerdir. yani şeytanlara ve cinlerin kâfirlerine bir nevi tapan kimselerdir. onların verdiği Haberlere itibar edilmez. Kehanet yapanlar işte Allah katında Tövbe de etseler, Kadir Gecesi'ni İhya de etseler, onlarla  (Kafir cin,.. vesaire) alakalarını  kesmedikçe affedilmeyecek lerdir. hadis-i şeriflerle sabittir, dediğim gibi hadisin kaynağına ulaşamadım, bulanlar İnşallah internette yazarlarsa yayınlarlarsa bizde bir gün o hadisin metnini ve orijinalini ve kaynağını gireriz.

Karoglan
Başağaçlı Raşit Tunca
Schrems, 9 Mayıs 2021
Bu bir Karoglan makalesi dir.
   

Grafiker Nedir Grafik Tasarım Nedir Grafiker Nasıl Olunur Grafiker Ne iş Yapar

Grafiker Nedir
Grafiker Nasıl Olunur
Grafik Tasarım Nedir
Grafik Tasarımcı Ne iş Yapar
Grafiklerin Kullandığı Programlar
Grafikerlik Terimleri


Grafik Nedir?

statistik bilim dalında çeşitli yöntemlerle elde edilen sonuçların çizgi ve şekillerle ifade edilmesine grafik denir. Grafikler günlük hayatta sıkça kullanılır. Bilgilerin daha kolay anlaşılmasını ve daha çabuk yorumlanabilmesini sağlar. Elde edilen bilgileri grafiklerle göstermek, sonuçların daha anlaşılır olmasına yardımcı olur.

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim, ve birlik geçerlidir.

Grafiker Almanca Graphiker kelimesinin karşılığı, Grafik Tasarımcı ise İngilizce Graphic Designer kelimesinin karşılığı olup aynı manaya gelmektedir. Grafiker veya Grafik tasarımcı unvanına sahip olabilmek için eğitimden geçmek gerekmektedir.

İnternet üzerinden yapılan grafik tasarım yarışmaları kullanıcıları hem bu sanata teşvik etmekte hem de çalışmalarını ödüllendirmektedir.

Grafik tasarım nedir? ve baskı öncesi hazırlık nelerdir?

Grafik tasarım, bir konuyu veya düşünceyi anlatmak için görselleri ve metinleri organize etmektir. Bir Grafiker, çizgiler, resimler, desenler ve yazılar kullanarak gözün anladığı oranla estetik bir biçimde yerleştirir. Böylelikle, ortaya çıkan ürün dikkat çekici olmakta ve mesajını daha iyi vermektedir. Profesyonel olarak çalışan tüm basım noktalarında grafik tasarımcı desteği almak, yapılan işin kalitesi ve farkındalık açısından gereklidir.

Grafik tasarım, baskı işinde çok önemlidir. Yapılacak olan kartvizitlerden tutun, kataloglara ve afişlere kadar, tüm basılı evraklarda grafik tasarım yapılmaktadır. Bir firmanın ürettiği ürünlerin veya verdiği hizmetin müşteri odaklı olması için, yani müşteri tarafından iyi algılanması grafik tasarımcı sayesinde olmaktadır. Verilmek istenilen mesaj doğru anlaşılmalıdır. Bu nedenle de grafik tasarımcı renk ve desenleri, metinleri organize edip daha anlaşılır ve hatta dikkat çekici yapmaktadır. Son yıllarda bilgisayar üstünde yapılan bu düzenlemeler, baskı aşamasının ilk durağıdır. Renklerin canlı ve resimleri destekleyici olması, sayfa düzenindeki kompozisyonların sıkmadan, akıcı ilerlemesi ve amacını anlatan bir şekilde olması grafik tasarımcının baskı öncesi çalışmalarıdır. Bilgisayar sistemleri içinde, grafik tasarım için üretilmiş bazı MAC, PC, grafik ve montaj programları sayesinde her türlü tasarım yapılmakta ve müşteriye baskı öncesi prova tasarımlar gösterilebilmektedir. Böylelikle, siz baskı sonrasında kataloğunuzun, kartvizitinizin ve afişlerinizin nasıl olacağı hakkında fikir sahibi olarak değişiklikler yaptırabilirsiniz. Siz onayları verdikten sonra, CTP ( kalıp çıkarma ) yapılarak, ozalit baskı makinesi veya ofset baskı için hazırlıklar başlar.

Baskı öncesi hazırlığın en önemli noktası grafik tasarımcının görsel malzemeleri düzenlemesidir. Dialar ( resim ), opaklar ( basılı fotoğraflar ), kolajlar ve tasarımlar bu malzemelerdir. Dia; dialar net ve en az 300 DPİ olmalıdır. Düzenleme şansı olmayan dia, bilgisayarda program ile düzeltilemez. Koyu renk veya solgun kalmış dialar, tarama esnasında renklerde ton oynamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle dia, iyi ışıklanmış ve net olmalıdır. Opak; aslında baskıda kullanımı en yanlış olan resimlerdir. Fakat günümüzde en fazla opaklar kullanılmaktadır. Opaklar, negatiflerin ve diaların fotoğraflarıdır. Tasarım (illüstrasyon); grafik tasarımcının veya ressamın çizdiği resimlerdir. Kolaj; çeşitli yerlerden dergilerden, gazetelerden kesilerek bir sayfada oluşturulan çalışmalara verilen isimdir. Tüm bu dia, opak, logo ve kolaj tasarımlar grafik tasarımcı tarafından toplanarak tarayıcıda taranıp, uygun kadrajlar verilip tasarıma karar verildikten sonra, marj tanımları ve kesim payları hesaplanır. Bilgisayarda, sayfa düzenleme olarak orijinal net ebadı verilir ve çalışma bittikten sonra kullanılan zemin üzerinden kesim payları oluşturulur. Bundan sonra montaj yapılır. Montaj, çok sayfa basılacaksa tabakaların katlanarak sayfaların üst üste gelmesi işlemidir. Tram ayarları ve kağıt seçimleri, kalıplar hazırlanarak baskı öncesi işlemler bitmiş olur.

Yukarıda anlattığımız tüm baskı öncesi işler, sorunsuz ve hatasız olduğunda kaliteli basım işi gerçekleşmektedir. Profesyonel, işini iyi bilen iyi matbaa ustaları ve grafik tasarımcı ekibi ile çalışan İstanbul Ofsetin farkı buradadır.

Grafiker Nasıl Olunur?

Grafiker olmak için 3 farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki lisede meslek ve teknik liselerin grafik bölümlerini bitirmektir. Grafik, grafik ve tasarım ya da grafik ve fotoğrafçılık olarak açılan bu bölümlere lisede kayıt yaptırarak grafiker olmak için güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. İkinci yol olarak üniversitelerden bulunan grafik ve tasarım bölümü gelmektedir. Çok yüksek puanlar almanıza gerek kalmadan grafik tasarım bölümüne giderek hayalinizde ki mesleği yapabilirsiniz. Son olarak özel eğitim kurumları tarafından verilen eğitimlere katılarak da grafiker olabilirsiniz.

Grafik Tasarımı Taban Puanları

Üniversitelerin grafik tasarımı için açtığı bölümler 2 yıllık ve 4 yıllık olarak değişebilmektedir. İngilizce ve Türkçe olarak alabileceğiniz bu eğitim için ayrıca ikinci öğretim seçeneği de yer almaktadır. Özel üniversiteler tarafından da açılan bu bölümü puanınıza göre burslu olarak da okuyabilirsiniz. 4 yıllık olarak açılan bölümler Atılım Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi gibi özel üniversitelerde eşit ağırlık puanı üzerinden alınmaktadır. Özel üniversiteler içerisinde %50 burs ile en düşük yerleştirme puanı 205,9 olup yerleştirme Atılım Üniversitesi’ne yapılmıştır.

Grafik tasarım bölümü 2 yıllık bölümlerde ise TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) puanı baz alınıp devlet ve vakıf üniversiteleri kontenjan açmaktadır. 2 yıllık üniversiteler için bazı üniversitelerde kontenjanlar dolmayıp en düşük yerleştirme puanı ise 182,3 ile Giresun Üniversitesi’ne ikinci öğretim olarak yapılmıştır.

Grafiker olmak isteyen kişiler üniversite tercihlerinden çok kendilerini geliştirmeye odaklanmalıdır. En yüksek puanlı grafik tasarım bölümünden mezun olan bir grafiker bilgisi az ise mezun olduğu üniversitenin pek bir anlamı kalmamaktadır. Ancak bazı üniversitelerde geçmişte kalmış bilgiler sunulmaktadır. Grafik tasarım bölümü sürekli gelişen ve değişen bir bölüm olduğu için üniversitelerin isimlerinden çok sahip olduğu hocalara ve verdikleri derslere göre tercihinizi yapmanız daha akıllıca olacaktır.

Kurumlar Tarafından Verilen Eğitimler

Özel ve devlet kurumları tarafından açılan kurslara katılarak da grafiker olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. Özellikle Halk Eğitim Merkezleri ve İşkur tarafından verilen kurslara katılarak eğitim alabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezleri üzerinden alacağınız eğitimlerde piksel ve vektörel tabanlı olan programların nasıl kullanılacağı size 128 saatlik bir süreçte anlatılmaktadır. Bu kursa katılabilmek için en az ilköğretimden mezun olmanız ve bilgisayar kullanımı kursunu bitirmiş olmalısınız. Bu kurstan başarılı bir şekilde ayrılanlara sertifika verilmekte olup grafik tasarımına ilk adımı bu yolla atabilirsiniz.

Benzer şekilde İşkur tarafından verilen kurslar sayesinde de grafiker olma şansınız bulunmakta. İşkur portal sistemine kayıt olarak ücretsiz bir şekilde 700 saat ders alabilirsiniz. Toplam 116 gün süren bu eğitim ortaöğretimden mezun olan 17 yaş ve üzeri kişiler başvuru yapabilmekte. Bu kurs tamamen ücretsiz olup başarılı olursanız size iş kapıları açabilmektedir.

Hangi Dersleri Alırlar?

Grafik tasarım bölümünü tercih edenlere verilen dersler üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber ilk dönemlerde giriş seviyesinde grafik tasarım dersleri ile İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri verilmektedir. Daha sonraki dönem derslerinde ise sanat tarihi, tipografik tasarım, grafik tasarım, ambalaj grafiği, web tasarımı, 3D modelleme, illüstrasyon gibi dersler verilmektedir. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım dersi ile bilgisayar yazılım dillerine genel olarak değinilmektedir. Bu dersten öğrendikleriniz ile HTML dilini öğrenerek web sayfası tasarımı yapabilirsiniz. Bu dersler dışında renk bilgisi, matbaa malzeme bilgisi ve terminolojisi gibi seçmeli dersler bulunmaktadır.

Grafik Tasarım Diplomasıyla Yapabileceğiniz İşler

Grafik tasarım bölümünden mezun olduktan sonra elde ettiğiniz diploma ile yapılan iş seçenekleri;

Visual Designer (görsel tasarımcı)
Graphic Designer (grafik tasarımcısı)
Art Director (sanat yönetmeni)
Multimedia Artist
Commercial and industrial designer (endüstriyel ve reklam tasarımcısı)
UI/UX designer
Web developer (web geliştiricisi)
Software applications devoloper (yazılım geliştirme)
Marketing manager
Marketing specialist
Public relations specialist

Grafik tasarım diplomasına sahipseniz iş ilanlarında sıklıkla gördüğünüz bu ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Grafik Tasarımcı Ne Yapar?

Grafik tasarımcının ne iş yaptığı aslında adında gizlidir. Grafik tasarımcı logo, afiş, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri gibi belli bir hedef kitleye ulaşma kaygısı yaşayan kişi ve kurumlar için görsel hazırlar. Bunun dışında;

İllüstrasyon yaparlar, karikatür çizerler.
Broşür, menü, afiş, davetiye vb. tasarımı yaparak neredeyse baskı alında ki tüm çalışmaları yapar.
Fotoğrafçılık alanında uzmanlaşarak bu işi yapabilir.
Animasyon şirketlerinde çizim yapabilir.
Mobil uygulamalara ve web sitelerine ara yüz tasarımı yaparlar.
Grafiti yaparlar.
Tipografi, video, resim alanında uzmanlaşarak farklı alanlara yönelebilir.

Grafik Tasarım ile ilgili alanlar

Tipografi
İllüstrasyon
Karikatür
Serigrafi
Gravür, Klişe, Trio
Afiş, Bilboard, Branda, Pano
Dizgi Kitap Tasarımı
Ambalaj Tasarımı
Stand Tasarımı
Web Tasarımı (Arayüz Tasarımı)
İnteraktif Tasarım
Animasyon 3D Tasarım
Fotoğrafçılık
Kurumsal kimlik (Logo, Antedli, Zarf, Kartvizit, Fatura,

Bir Grafikerin Sahip Olması Gereken Özellikler

Grafikerlerin sahip olması gereken becerilerin başında yaratıcı olmak gelir. Grafikerin yapacağı iş hayal gücü ile sınırlı olduğu için yaratıcı olması hayati önem taşımaktadır. Yapacağı işi sevmeli oluşturacağı görseli özenerek yapmalıdır. Sürekli müşteri ile iletişim halinde olacağı için iletişimi kuvvetli olmalıdır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı kavramalı, iyi pazarlık yapabilmelidir. Ayrıca sürekli olarak yaptığı işte düzeltmeler ve yeni ekleme önerileri geleceği için eleştiriye açık ve sabırlı olmalıdır. Gelen geri bildirimler çerçevesinde işinde değişiklik yapabilmelidir. Eğer bir ekip içerisinde çalışıyorsa uyumlu ve açık görüşlü olmalıdır. Grafiker çoğu zaman aynı anda birden fazla iş ile uğraşması gerekeceği için zaman yönetimi konusunda becerisinin yüksek olması gerekmektedir. Tasarımında en ufak ayrıntıyı bile özenle hazırlayarak detaylara dikkat etmelidir.
Grafikerlerin Kullandığı Aletler

Grafikerlerin kullandığı ekipmanlara bakıldığında bir ofiste yer alan her şey diyebiliriz. Grafikerler işlerinde bilgisayar, tarayıcı, dijital kamera, yazıcı, 3 boyutlu yazıcı, farklı boyutlarda bulunan kağıtlar ve baskı için gerekli olan diğer malzemeleri kullanmaktadır.

Grafiker Çalışma Alanları

Grafikerler sektörde çeşitli alanlarda çalışma imkanına sahip olup neredeyse tüm sektörlerde iş sahibi olabilmektedir. Grafiker alımı yapan iş alanları;

Reklam tasarımı ile uğraşan ajanslar
Dergiler
Tasarım ile uğraşan ajanslar
Yayıncılar
Multimedya şirketleri
Televizyon ve radyolar
Web siteleri
Web tasarımı yapan siteler
Haber ajansları
Matbaalar
Eğitim kurumları
Bilgisayar oyun yapan şirketler
Grafik tasarım atölyeleri
2D ve 3D film prodüksiyonu yapan şirketler
Freelance

Grafiklerin Kullandığı Programlar

Grafikerlerin kullandığı grafik tasarım programları oluşturulan görselin hazırlanmasını sağlayan ana unsurdur. Grafikerler genelde bir ya da iki program üzerinde uzmanlaşarak bütün işlerini o programlar üzerinde yaparlar. Grafikerler tarafından en fazla kullanılan grafik tasarım programları;

Corel Draw: Özellikle baskı grafiği üzerine kullanılmaktadır. Kartvizit, el ilanı, broşür gibi matbaa ürünlerinin tasarımı için tercih edilmektedir.
Adobe Illustrator: Vektörel tabanlı bir program olan Adobe Illustrator kullanım alanı oldukça geniş ve zengindir. Baskı grafiği üzerine iyi işler çıkarılmasını sağlayan bu program profesyonel tasarımcıların en fazla tercih ettiği programlar arasındadır.
Adobe InDesign: Yine bir Adobe ürünü olan bu program görsellerin üzerinde rahat bir şekilde değişiklik yapmanıza olanak tanır.Diğer Adobe programları ile uyum içerisinde çalışan bu program sayesinde çalışmalarınızın kalitesi bozulmadan çalışabilirsiniz.
Adobe Photoshop: Grafik tasarımcılığı ile ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de hayatınızda en az 1 kere b u programın ismini duymuşsunuzdur. Çok fazla seçeneği ve aracı bulunan Photoshop pratik ve özgün tasarımlar yapmanıza yardımcı olur.
3DS Max: Genellikle 3 boyutlu çalışmalar için tercih edilen bu program otomobil tasarımı yapımında sıklıkla kullanılmaktadır.
Free Hand: Masaüstü bir çizim programı olan Free Hand ile tasarım oluşturmak için oldukça işlevsel ve kullanımı basittir.
Autocad: Autodesk firması tarafından piyasaya sürülen bu program teknik resim çzimek için kullanılan vektörel tabanlı bir tasarım programıdır. Autocad ile 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler yapabilirsiniz. Bu program grafikçiler dışında mühendis, tekniker, ve teknik ressamlar tarafından da kullanılmakta.
Adobe Dreamweawer: Özellikle web sayfası tasarımında kullanılan Dreamweawer bir web geliştirme programıdır.

Grafiker Olmanın Avantajları ve Dezavantajları

Her mesleğin olduğu gibi grafiker olmanın da artı ve eksileri bulunup kişilerin meslek tercihlerini bu artı ve eksilere göre belirlemesi gerekir. Grafiker olmanın avantajları olarak;

Güncel tasarımları takip ederek çağa ayak uydurma
İş alanının geniş olması. (Pazarlama, televizyon, radyo, dergi, gazete gibi)
Devlete girme şansının her geçen gün artması. KPSS ile atanan grafiker sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Freelance olarak çalışabilme fırsatı. İş ortamı bilgisayar olduğu için dilediğiniz her yerden işinizi yapabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden iş alarak işe gitmeye gerek kalmadan işinizi yapabilirsiniz.
Canlı bir hayal gücü istemesi ve hayal gücünü canlı tutmak için film izlemek, kitap okumak, sanatla ilgilenmek.

Grafiker olmanın eksileri olarak ise;

Sürekli bilgisayarla çalışmanın getirdiği sorunlar (boyun fıtığı, göz bozulmaları vb.)
Müşterilerden gelen yorum ve geri dönüşlerin bazen can sıkıcı bir hal alabilmesi
Sektörde yükselmek ciddi anlamda emek ve tecrübe istemesi
Türkçeye özgü “ç,ş,İ,ı” gibi karakterlerin bazı yazı fontlarında yer almaması

Grafikerlerin Çalışma Ortamları

Grafikerlerin çalıştığı yerler genellikle ofislerdir. Ancak grafikerleri ofise bağlayan bir gereksinim bulunmamaktadır. Grafikerler evde, kafede, tatilde bilgisayara ulaşabileceği her yerden çalışma imkanına sahiptir. Hatta birçok grafiker freelance olarak adlandırılan işler yaparak geçimini sağlamaktadır. Freelance işler bulup çalışarak evinizden işe gitme, mesaiye kalma derdi yaşamadan dilediğiniz an dilediğiniz yerde ihtiyacınız kadar çalışabilirsiniz.

Grafiker Maaşları Nasıl?

Grafikerlerin aldığı ücretler tecrübe ve yeteneğe göre değişim göstermekle beraber ortalama olarak 3.500-4.000 TL arası diyebiliriz. Yeni işe başlayan bir grafiker 2019 yılında 2.500 TL civarı ücret alırken kendini geliştiren grafikerler 5.000 TL ve üzeri aylık ücretlere çıkabilmektedir. Sağlam bir hayal gücünüz ve çok iyi bir resim yeteneğiniz var ise 20.000 TL’ye kadar aylık ücretler ile çalışma şansına sahipsiniz. Bu rakamları kazanmak tamamen size bağlı olup daha az ya da daha fazla kazanabilirsiniz.

Grafikerlerin Kariyer Planlamaları

Grafiker kariyer olarak genç bir tasarımcıdan ortalama 2-3 yıl içerisinde uzmanlaşmaya başlar. 3 veya 5 yıl sonra kıdemli grafiker olarak muamele gören grafikerler kendilerini geliştirerek stüdyo yöneticisi veya yaratıcı yönetmen gibi pozisyonlara yükselebilirler. Ayrıca InDesing, Illustrator ve Dreamweaver gibi programlarda uzmanlaşarak hayalinizde ki görselleri daha rahat hazırlayabilirsiniz.

Grafikerlik Terimleri

Ajans terimleri ya da matbaa terimleri diye geçer. Bu jargonlar askerlikte de vardır.
(Şu sıra askerlik döneminde olduğum için örneklerim bunun üzerinden oluyor).
Tasarım Terimlerini Tanıyacak Olursak;

Grafik İletişim: Görüntülerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanır. Yazılar, resimler ve fotoğraflar başlıca grafik iletişim araçlarıdır. Bir mesajın açık, ekonomik ve estetik yollarla üretilmesi, grafik iletişimin başlıca amacıdır. Grafik iletişimin ekonomik olması demek, mümkün olan en az sayıda görsel imgenin, mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir. Örnek: Erkek/kadın tuvaletlerini ya da giriş çıkışı grafik imgelerden anlarız.

Hedef Kitle: İlgi alanları ve özellikleri ayrıntılı bir biçimde tanımlanmış bir kitledir. Bir kişi ya da kurumun davranışlarından, kararlarından, uygulamalarından dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenen grup olarak ifade edilebilir.

Sanat Yönetmeni: Reklâm ajanslarında metin yazarı, fotoğrafçı, uygulamacı grafiker, müşteri temsilcisi vb. elemanlarla çalışan, etkili reklâm üretimi ve tasarımından sorumlu kimse.

Eskiz (Taslak): Çeşitli unsurların sayfa üzerinde nasıl yerleştirileceğini gösteren karakalem ya da kör yazı ve resimlerle oluşturulmuş taslak çalışmaları. Taslaklar, fikir taslakları ve geliştirilmiş taslaklar olarak iki aşamada ele alınabilirler. Fikir taslakları, basılacak ürünle ilgili olarak otobüste, evde, parkta ya da herhangi bir yerde üretilmiş kabataslaklara verilen addır. Geliştirilmiş taslaklar ise, fikir taslakları içinden seçilen birkaç örneğin, işin gerçek ebatlarında bilgisayar ortamında gerçek baskı materyalleri ile ya da uygun bir baskı altı malzemesi üzerine ışıklı masalarda kör yazı ve resimlerle oluşturulmuş taslaklardır. Bu taslaklarda kullanılacak yazı karakteri ve puntosu, varsa fotoğrafın yeri ve büyüklüğü, zemin rengi vb. unsurlar basılacakmış gibi düzenlenir ve müşteriye sunulur.

Mizanpaj: (Düzenleme) Grafik öğelerinin belirli bir çerçeve içinde dengeli olarak yerleştirilmesi. Bir çeşit taslak… Sayfa düzenlemesi, sayfa planı… (La mise en page)

Bloklama: Yazının düşey olarak, sağdan ve soldan düzgün şekilde dizilmesi. Tam blok ve yarım blok olabilir. Tam bloklamada dul satır (Bir paragraf sonunda yarım kalmış satır)lardaki harf araları gereğinden fazla açılarak istenmedik bir görünüm sergileyebilirler.

Font (Karakter): Belli bir adı ve sabit görünümü bulunan harf, sayı, noktalama işaretleri ve diğer yazı simgelerinin kümesi.

Harf: Tipografik düzenlemenin en temel öğesidir ve alfabenin her bir simgesini belirtir.

Bold: Normal yazı karakterinden daha kalın gövdeye sahip olan daha siyah yazı karakteri veya stili

Bold-italic: Eğik karakterleri ve kalın çizgileriyle zor okunmasına rağmen (burada olduğu gibi) pek çok dizgici tarafından kullanılan yazı stili. Bu stil daha çok alt başlıklarda tercih edinmelidir.

Punto: Harf büyüklüklerinin tanımlandığı temel ölçü birimidir.

Regular: Yazı ailesi mensuplarından biri. Daha çok ana metin dizgisinde kullanılan, okunurluk açısından en uygun yazı şekli.

Perspektif: Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği.

Degrade (Gradient): Siyahtan beyaza giden tram; koyu renkten açık renge ya da bir renkten başka bir renge geçiş işlemi. Daha çok değişik zemin denemelerinde tercih edilir.

Kurum Kimliği: Bir kurumun ya da şirketin kartvizit, yazışma, iş gazetesi gibi kâğıt baskı dokümanlarında sürekli aynı stili kullanmasıyla oluşan ve diğer şirketlerden ayrılmasını sağlayan imaj. Tutarlı olmak için bütün dokümanlarda aynı yazı tipi, stili, harf ve satır arası boşlukları aynı tür boşluklar kullanılır. Bu parçalar bütün yayınlarda aynı yerlerde olur.

Kurum Kimliği Dosyası: Bir kurumun imajını güçlendirmek için hazırlanan ve sürekli kullanılacak basılı evraklara (logo, amblem, fatura, irsaliye, makbuz, zarf, antetli kâğıt, kartvizit gibi) ilişkin örneklerin bulunduğu dosya.

Broşür: Tanıtım amacı taşıyan renkli veya tek renk olarak hazırlanan kitapçık ya da tek, iki, üç ya da akordeon kırımlı föy.

Afiş: Kâğıdın yalnız bir yüzüne siyah/beyaz veya renkli olarak basılıp duvarlara asılan bir çeşit duyuru. Afişler hedef kitle ile buluştukları çevreye bağlı olarak iç ve dış mekân afişleri olarak ikiye ayrılır. Dış mekân afişleri, büyük boyutları ile duvar yüzeylerinde ilan panolarında hedef kitleyle karşılaşırlar. İzlenme süreleri kısadır. İç mekân afişleri, salonlara, lobilere ve koridorlara asılır. Bu nedenle de uzun süre izlenme şansına sahiptirler. İzlenme süresini dikkate almak gerek.

Billboard: 70×100 cm boyutunda en az 4, en çok 10 parçadan oluşan ve daha çok açık havada hedef kitle ile buluşan büyük boy afiş.

El İlanı: Bir ürün ya da hizmeti duyurmak, tanıtmak amacıyla çok sayıda bastırılıp dağıtılan genellikle 1/2 ya da 1/4 A4 boyutundaki basılı materyal.

Ambalaj: Bir ürünü dış etkilerden korumak, tanıtmak, ürünle ilgili imaj yaratmak ve kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla kâğıt, karton, cam, plastik, teneke, kumaş, ahşap, strafor vb. malzemelerden yapılan ürün tamamlayıcısı.

Dia pozitif: Saydam, slâyt… Görüntünün film üzerinde net olarak göründüğü bir fotoğraf türü olup, matbaacılıkta görüntü kalitesi açısından tercih edilen orijinaldir.

Cilt payı / Kesim Payı: Basılı alanla, sayfanın ciltlenecek kenarı arasındaki iç marj ve ya ürün kesilirken sayfa kenarına taşmaması gereken yazı alanı.

Piktogram: Nesnelerin stilize edilmiş siluetlerindendir. Kolay algılanır, çabuk öğrenilirler. Mektup, telefon işareti, sigara içilmez v.b işaretler.

Siluet: Arka plandan soyutlanmış bir görüntü veya bir fotoğrafta bir anahtar öğeyi soyutlama amacıyla arka planın kaldırılması.

Görsel Hiyerarşi: Tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçümlenmesi anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotoğraf öne çıkarken, kimisinde de tipografik unsurlar, kimisinde renk, hatta bazılarında tasarım yüzeyindeki beyaz boşluk öne çıkabilir.

Forma: Kâğıt tabakaları genellikle 4,8.16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölünmektedir. Bu birimlere forma denir. Kitap, katalog, dergi gibi çok sayfalı basılı materyallerin planlanması forma üzerinden yapılır.

Clip Art: Tasarımcıların kesip çıkartmaları ve tasarımlarına yapıştırmaları için kâğıda basılmış resimlemeler. Masa-üstü yayıncılıkta, clip art kolay kopyalanabilen ve diğerine yapıştırılabilen, kaydedilebilen elektronik resimlerdir.

Çözünürlük: Bir görüntünün piksellerle ölçülen eni ve boyudur. Buna bağlı olarak yüksek çözünürlüklü görüntü denildiğinde çözünürlüğü, çoğaltılacağı çizgili ekranın en az iki katı olan görüntü anlaşılır.. Örneğin 150 çizgilik bir ekrana basılan 300-dpi görüntü yüksek çözünürlüklüdür. Çözünürlüğü belirlemede kullanılan ölçütler dpi, lpi ve pikseldir. Web tasarımcıları 72 dpi çalışırken, grafik tasarımcılar 300 dpi üzerinden çalışır, aralarında bu yüzden uyuşmazlıklar çıkabilir.

Dpi: Bir inç’teki tarama sayısıdır. Bir inç’teki tarama sayısı arttıkça görüntü daha detaylı taranır ve kalitesi de artar.

Grayscale: Gri rengi oluşturan türkuaz, mor ve sarı miktarları. (Siyah-Beyaz)

Katman (Layer): Nesnelerin, görüntünün bütününü etkilemeden, ayrı düzlemler üzerine yerleştirilip düzeltilebilmesine imkan veren bir yöntem.

Kontrast: Bir görüntünün en parlak ve en karanlık alanları arasındaki ilişki.

Maske: Bir nesnenin bir kısmını korumak veya yerinden çıkarmak için yaratılan başka bir nesne. Maskeyi bir şablon gibi de düşünebilirsiniz.

Opak (Transparent, Opacity): Tüm ışığı tutan bir ton (yüzde 100 siyah). Saydam olmayan, ışığı geçirmeyen.

Vektör Görüntü: İçindeki nesnelerin piksellerle değil, matematiksel olarak tanımlı oldukları görüntü.

Çıkarmalı Renkler : (CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, kontrast- siyah) Turkuaz, mor, sarı ve siyah baskı renklerinden oluşan renklerdir. Çıkartmalıdan kastedilen bu renkler belli % de oranları ile birleşince diğer renkleri oluşturuyor olmalarıdır. Bunlarla yapılan baskı işlemi dört renk işlemi olarak bilinir ve bir matbaa makinesinde renkli görüntüleri çoğaltmanın en çok kullanılan yoludur.

RGB:(Red, Green, Blue) Renkli bir monitörde görüntünün gösterilmesi için kullanılan üç ana renk.

Pantone: Belirli renkleri tutturmak için kullanılan ticari bir renk uyumlaştırma ve mürekkep karıştırma sistemi. MÜY yazılımları pantone sistemini desteklerler.

Matbaa’da Renkli Bir Kitap Basacak Olursak

Dizgi, tashih: Taslak mizanpajı hazırlanmış kitabımız için bilgisayar ortamında oluşturulacak bir şablon sayfa üzerinde yazıların, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde ve hedef kitlenin özelliklerine, kitabın türüne uygun tipografi kullanımıyla yeniden yazılması işlemine dizgi diyoruz. Dizgi aşamasının ardından gelen ve düz metinler, başlıklar, spotlar vb. yazılı unsurların yanı sıra görsel unsurların (fotoğraf, resim, illüstrasyon, renk vb.) belli ilkeler gözetilerek düzenlenmesi işini ise grafik tasarım olarak adlandırıyoruz. Tasarım işi bitmiş sayfaların kâğıt üzerine alınmış çıkışlarında yapılan ve dizgi hatalarını, görsel düzenlemeye ilişkin yanlışlıkları düzeltme aşaması ise tashih adıyla anılıyor. Tashih aşamasında işin kâğıt çıktıları genellikle müşteri temsilcisi ya da müşteri tarafından ( yayınevlerinde düzeltmen) kontrol edilir, hatalar kalem ile belirtilir ve hatalı bölümler bilgisayar ortamında yeniden düzeltilir.

Film: Dizgisi, tasarımı tamamlanmış ve kontrol edilerek düzeltilmiş olan kitabımız artık baskıya hazırdır. Baskı için ise baskı makinesine bağlanıp zarar görmeden çalışacak bir baskı kalıbının hazırlanması gereklidir. Baskı kalıbının hazırlanması için öncelikle sayfaların filmlerinin (şeffaf) görüntülerinin elde edilmesi gerekir. Fotoğraf baskısı gerektirmeyen yani tamamı yazılardan oluşan kitaplar için çoğu kez aydınger adı verilen şeffaf kâğıtlara lazer yazıcıdan ters çıkış almak yeterli olmaktadır. Kitabımız renkli olduğuna göre, CMYK kısaltması ile dilimize yerleşmiş olan Cyan mavisi, Magenta kırmızısı, Yellow (sarı) ve Kontrast olarak ifade edilen siyah renklerin filmlerinin elde edilmesi gerekecektir. Matbaacılıkta renkli bir fotoğrafın baskı yoluyla çoğaltılabilmesi için öncelikle o fotoğraf üzerindeki CMYK renklerinin ayrılması yani bu renkleri içeren dört ayrı filmin elde edilmesi, bu filmlerden dört montaj yapılması, dört kalıp çekilmesi ve her bir kalıbın ilgili renk ile kâğıt üzerine basılması söz konusudur. Filmlerde oranlarına göre ayrılmış olan renkler, baskı yoluyla teker teker kâğıt üzerine basılmakta, örneğin; önce mavi renk basılmakta, ikinci olarak sarı renk mavi baskının üzerine basıldığında mavi, sarı ve yeşil tonlar elde edilmektedir. Bunlar üzerine Magenta mürekkep basılınca morlar, lacivertler ve diğer ara tonlar oluşmakta, kontrast ile de fotoğraftaki derinlik ve netlik hissi arttırılmaktadır. Bu şekilde elde edilen baskıya trigromi baskı da denir.
Montaj: Kitabımız ofset matbaalarında sayfa sayfa değil, standart ebatlardaki tabaka kâğıtlara basılır. Burada öyle bir düzenleme yapılır ki, tabaka halindeki bu kâğıt uygun şekilde katlandığında birbirini takip eden sayfa numaraları ortaya çıkar. Burada en sık kullandığınız ölçü birimi formadır. 1 forma 16 sayfadan oluşur ve çok sayfalı (kitap, dergi gibi) işlerde planlama ve maliyet hesabı daima formalar üzerinden yapılır. İşte montaj işlemi, astrolog adı verilen ve saydam bir tabaka üzerine, basılacak işin filmlerinin forma düzeni esas alınarak yapıştırılmasından ibarettir. Basılacak iş iki renkli ise iki ayrı montaj, Trigromi ise 4 montaj yapmak gerecektir. Trigromi +özel gibi bir ifade dört renk haricinde, yaldız gibi özel bir beşinci rengin basılacağını anlatmak için kullanılır.

Kalıp (CTP): Montajlar, yüzeyi ışığa duyarlı hale getirilmiş metal plakalar üzerine pozlandırılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ofset baskı plakaları ozosol ve tif olarak adlandırılır. Montajdaki görüntüler ışık yardımıyla metal baskı plakalarına aktarıldıktan sonra bazı kimyasal işlemlerden geçirilerek, baskı kalıbı baskıya hazır hale getirilir.

Baskı Provası: Bir işin, basıldığı zaman nasıl görüneceğini kestirme yöntemidir. Prova, son çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kâğıt, mürekkep setleri ve görüntüler ile çalışan baskıdan alınan bir örnektir. Günümüzde dijital prova sistemleriyle baskı öncesi renkli prova alınabilmektedir.

Baskı: Renk provası alınıp, renklerin uygunluğuna karar verildikten sonra kitabımızın seri baskısına geçilir. Baskı makinesinin özelliklerine bağlı olarak (tek renkli, iki renkli, dört renkli, altı renkli, ön arka baskılı gibi) baskının süresi ve kalitesi değişebilir.

Selefon (Baskı koruma): Kitap, dergi kapakları, broşürler, ambalajlar, dosyalar gibi dış etkilere açık basılı materyallerin yüzeyine uygulanan; öncelikli amacı basılı yüzeyi yağ, nem, güneş ışığı gibi unsurlardan korumak, ikincil amacı ise baskı yüzeyine parlaklık ya da matlık etkisi vererek baskıya estetik özellik kazandırmak olan işlemlere baskı yüzey koruma işlemleri denir. En sık kullanılan baskı koruma şekilleri; vernik, lak ve selofan uygulamalarıdır.

Cilt: Kitap kapağımız ve formalarımız basıldıktan sonra kitap şekline dönüşmek için bazı işlemlerden geçer. Kapak, koniklenir. Yani sırta gelecek kısımlara iz açılarak, kitap sırt bölgesi netleştirilir. Tabaka halindeki iç sayfalar, kırım makinelerinde katlanır. Kırımı yapılmış formalar sırayla bir araya getirilir ve bu işleme “harman çekmek” denir. Harmanı yapılmış kitap formaları iplik dikiş, spiral ya da amerikan cilt denilen sistemlerle birbirine ve kapağa tutturulur. Kapak takma işlemleri tamamlandıktan sonra ağız kısımları tıraşlanır.

Ajans: Basım sanayisinde ajans kavramı, daha çok basılacak materyallerin baskı öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, fiziki üretimden çok düşünce üreten ve satan kuruluşları ifade eder. Ajanslar, resmi ve özel kuruluşların hizmet ya da mallarını tanıtmaya, sevdirmeye, sattırmaya yönelik reklâm/tanıtım kampanyalarını organize eder ve yürütürler. Bu işleri yaparken de kampanya sırasında kullanılacak basılı materyallerin (afiş, broşür, billboard, reklâm panoları, kitap, el ilanı, kurum kimliği çalışmaları vb.) tasarım ve baskıya hazırlık işlerini bizzat yürütürler. Reklâm ajanslarının kapasiteleri ölçüsünde eleman sayıları ve çalıştırdıkları elemanların nitelikleri değişebilir. Büyük ölçekli reklâm ajanslarında görev alan uzman meslek mensupları genel olarak şunlardır: Sanat yönetmeni, grafik tasarımcılar, fotoğrafçı, dizgici, metin yazarı, müşteri temsilcisi…

Selefoncu, lakçı: Baskısı tamamlanan broşür, dosya, kitap kapağı, karton ambalaj gibi bazı işlerin yüzeyine hem estetik kaygılarla, hem de daha dayanıklı olması, sudan, yağdan, güneş ışınlarından etkilenmemesi için ciltleme öncesi selefon veya lak uygulayan işletmelere denir.

Mücellithane (Ciltevi): Baskısı tamamlanan işlerin kesim, kırım, harman, dikiş, kapak takma vb. İşlemlerinin yapıldığı işletmelere denir. Pek çok matbaanın kendi bünyesinde mücellithanesi bulunmakla birlikte, özel kapak takma, varak yaldız vb. işlemler konusunda hizmet veren cilt evleri bulunmaktadır.

Etek-Makas Revolta: İkinci çeşit çevirme şeklidir. Kâğıdın 1. yüzü basıldıktan sonra makas tarafı eteğe, etek tarafı makasa getirilerek yapılan baskı türüdür. Ön ve arka baskıda poza aynıdır. Etek-makas revolta kıvrılarak öne doğru çevirmek suretiyle yapılır.

Kâğıt makas payı: Ofset baskı makinesinin kâğıdı tutma payıdır. Tabladan gelen kâğıdı salıngaç makasları, baskı silindiri üzerindeki makasa verir. Baskı silindiri ile kauçuk silindiri arasından preslenerek geçen kâğıda baskı yapılmış olur. Bırakılan bu paya baskı yapılmaz. Silme işlerde bu pay mutlaka bırakılmalıdır.

Kros (Rehber): Baskıda renklerin yerine oturmasını sağlayan kılavuz işaretlerdir. Montajın en az her iki yanına konur. Genellikle kâğıt ortası yerleştirilir. Kalıp çekimi,baskı ve kırım bu kroslara göre yapılır.

Bilgisayarda MontajForma Montaj Programlarında Montaj: Bu programlar sadece montaj değil baskı ve baskı sonrası aşamalarda müdahale edebilme imkanı vermektedir. İşinizin Net ebadı, montajın yapılacağı sayfa ebadı, revolta baskının olup olmayacağı, cilt şekli (tel veya iplik dikiş), traş payları, kroslar, kırım ve kesim çizgileri, baskı kontrol şeritleri, diğer kılavuz çizgileri (filmin rengi, formanın sırtına konulan belirleyici işaretler) v.s. bilgileri program üzerinde ilgili yerlere girildikten sonra iş film pozlandırıcıya gönderilerek her renk için film çıkış alınır… Alınan bu çıkış tek parça olabileceği gibi (baskı makinesinin ebadına göre) daha küçük parçalar halinde de alınabilir. Forma montaj programı olarak piyasada “Imposition”, Ultimate Technographics firması tarafından üretilen “Impostrip” ve Heidelberg firmasının üretmiş olduğu “Signastation” programları kullanılmaktadır.

Tram: Gerek tipo baskıda klişe, gerek ofset ve tifdruk baskılarda kalıp yoluyla resim basmaya yarayan noktacıklardır. Baskı çeşidi ve baskı malzemesine göre göre cm2’ye düşen nokta sayısı değişir.

Gofre (Gofraj): Kâğıdı baskıda kabartma işlemi.

Lak: Broşür, kitap kapağı, katalog, dosya, davetiye gibi işlerde baskıyı dış etkenlere karşı korumak ve ürüne parlaklık kazandırmak için baskı yüzeyine mürekkep gibi uygulanan bir madde. Kanserojen etkisi nedeniyle gelişmiş ülkelerde kullanımı giderek azalmaktadır.

Perforaj: Baskı makineleri ile kâğıdın kopması için yapılan noktaları veya çizgileri delme işlemi veya metal çizgi.

Kırım: Tabaka halindeki basılı materyalin elle ya da makine ile katlanarak forma haline getirilmesi işlemi. Dört temel kırım tekniğinden söz edilebilir. Yatay, dikey, akordeon ve bohça kırım. Bu dört kırımdan 64 çeşit kırım üretilebilir.

Serigrafi Baskı: Bir çerçeveye gerilen ince dokulu kumaş (ipek) ya da metal örgü üzerinde; basılacak şeklin içine rastlayan delikler açık bırakılır. Dış kısım delikler ise, özel maddelerle kapatılır. Böylece oluşturulan herhangi bir yüzey üzerine konulup, özel bir lastikle içine mürekkep yayılarak, toplanınca açık deliklerden aşağı sızan boya şeklin yüzey üzerine çıkmasını sağlar.

Tampon baskı: Klişe üzerine verilen boya bir Rakle ile sıyrıldığında yalnızca dış kısımlarda kalır. Silikon ve yağ karışımından oluşan tampon ise bu dişi kısımda kalan boyayı alarak basılması istenilen cismin üzerine bırakılır. Bu tamponun in büyük özelliği boyayı kolay kabul etmesi ve kusursuz aktarmasıdır.

Dijital Baskı: Geleneksel ofset baskı tekniğinde kullanılan, film ve klasik anlamdaki kalıp gibi iki vazgeçilmez unsurun ortadan kaldırılmasıyla, herhangi bir fotoğraf, dia pozitif, negatif ve basılmış görüntünün, tarayıcılarla ya da doğrudan dijital kameralar yoluyla bilgisayara aktarılarak, üzerinde çalışılıp değişiklikler yapılmasına; bilgisayarda metin, grafik, çizim v.b. birleştirilerek bir grafik dokümanın bir dijital baskı makinesi yardımıyla doğrudan baskı materyaline basılmasına olanak tanıyan sistemin geneline verilen addır…

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin;

- Biçim ve mekan ilişkisini görebilen,

- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,

- Hayal gücü zengin, yaratıcı,

- Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,

- Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,

- Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.

Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olacağı düşünülmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Grafik tasarımcısı, büroda; bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, çoğu zaman bilgisayar karşısında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER▪ Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Engelliler Entegre Y. O. "Grafik Sanatları", Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik","Grafik Tasarımı", Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi "Grafik Tasarım""Grafik Tasarımı", Sanat ve Tasarım Fakültesi "Grafik", Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi "Grafik Tasarımı" bölümlerinde verilmektedir.

▪ Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Anadolu Üni.(Eskişehir), Engelliler Entegre Y. O."Grafik Sanatları" (lisans),

▪ Anadolu Üni. (Eskişehir), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Akdeniz Üni. (Antalya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Atatürk Üniversitesi, (Erzurum) Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Atılım Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, "Grafik Tasarımı"

▪ Başkent Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, "Grafik Tasarımı"

▪ Bilkent Üni.(Ankara), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık F."Grafik Tasarım"

▪ Beykent Üni.(İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarım"

▪ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, "Grafik Tasarımı"

▪ Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Çukurova Üniversitesi, (Adana) Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Doğuş Üniversitesi ( İstanbul ) Sanat ve Tasarım Fakültesi "Grafik"

▪ Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Dumlupınar Üni. (Kütahya), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Dicle Üniversitesi Diyarbakır Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Işık Üniversitesi İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik sanatlar ve Grafik Tasarımı"

▪ İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Maltepe Üni.(İstanbul) Mühendislik ve Mimarlık F. "Grafik Tasarımı"

▪ Marmara Üniversitesi (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Mimar Sinan Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Süleyman Demirel Üni. (Isparta), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik"

▪ Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik "

▪ Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik "

▪ Yeditepe Üni. (İstanbul), Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ Yaşar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik Tasarımı"

▪ bölümlerinde verilmektedir.

▪ Ayrıca, üniversitelerin 2 yıllık "Grafik Tasarımı" bölümü önlisans programlarında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir;

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Bu mesleği seçecek kişilerin, orta öğrenimde resim derslerinin yanı sıra matematik dersinde de başarılı olması gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.

▪ Grafik Tasarımı ön lisans programına girmek için ise Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girip başarılı olmak ve yeterli ( YGS-5) puanı almak gerekmektedir.

Basım ve Yayın Teknolojiler, Basın ve Yayıncılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Fotoğrafçılık , Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Grafik Tasarımı, , Grafik, Grafik ve Reklamcılık, , Marka İletişimi, Masaüstü Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Serigrafi, , Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Grafik", "Grafik Sanatları", "Grafik Tasarım", "Grafik Tasarımı" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarında eğitim liseden sonra 4 yıl, meslek yüksekokullarında 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere;

Temel Sanat Eğitimi, Desen, Yazı Tipografi, Modelaj, Fotoğraf, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Reklam Analizi, Bilgisayar Grafiği, Çağdaş Sanat, TV-Video Grafiği, Grafik Atölyesi, Özgün Baskı-Resim, Estetik ve Sanat Felsefesi, Teknik Resim-Persfektif, Sanat Sosyolojisi, Sanat Yazıları, Semiatik, Sanat Eserlerini İnceleme, gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarından mezun olanlara "Lisans" diploması ve "Grafik Tasarımcısı" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

▪ Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri-ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır.

▪ Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.)

▪ Yayıncılık sektörü: Gazete veya dergilerde; sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar.

▪ Film sektörü: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmenliği veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır.

▪ Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır.

▪ "Grafik" lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik öğretmeni olarak çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE▪ Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği öğrenci kredisi ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

▪ Tecrübe, işteki pozisyon, işyerinin büyüklüğü, ücretlerde etkili olur. Tasarımcı veya sanat yönetmeni (Art Direktör) yardımcısı olarak işe başlandığında asgari ücretin 1-2 katı, sanat yönetmeni olarak işe başlandığında asgari ücretin 3-4 katı arası ücret alınır. İşteki deneyim ücret değerlendirmesinde etkili olur. Serbest çalışmayı seçen grafik tasarımcıları, Grafikerler Meslek Kuruluşu'nca yılda iki kez belirlenen fiyat listesine göre çalışırlar.

MESLEKTE İLERLEME

▪ Çalıştıkları kurumlarda önce grafik tasarımcısı veya sanat yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarlar. Yaratıcılıkları, mesleki başarıları ve deneyimleri doğrultusunda; sanat yönetmeni, daha sonra da sanat yönetmenleri ve metin yazarlarından oluşan yaratıcı grubun başında yaratıcı yönetici (Creative Direktör) olabilirler. Bu ilerleme ve başarı kişinin meslekte iyi bir ücret almasına olumlu katkılar sağlar.

▪ Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

▪ Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Grafik Tasarımı mezunları Meslek Liselerinde Grafik ve Fotoğraf Alanının; ▪ Grafik Dalının alan ortak ve dal dersleri , Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri , Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modüllerinde ders verebilirler.


BENZER MESLEKLER

Tanıtım Fotoğrafçısı,

Tanıtım Filmi Yönetmeni.


EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

▪ Meslek Elemanları,

▪ 2010ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

▪ 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

▪ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar, 07/07/2009 tarih ve 80 TTKK

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

Grafik Tasarımının Püf Noktaları

Günümüzde artık web ve grafik tasarım hizmetleri kurum ve kuruluşların hatta kişilerin kendilerini, yaptıkları işleri, sattıkları ürünleri tanıtmasında en büyük reklam aracı.

Oluşturulan siteler, karvizitler, afişler, fotoğraf ve baskı malzemeleri. Günümüzde artık web ve grafik tasarım hizmetleri kurum ve kuruluşların hatta kişilerin kendilerini, yaptıkları işleri, sattıkları ürünleri tanıtmasında en büyük reklam aracı. Oluşturulan siteler, karvizitler, afişler, fotoğraf ve baskı malzemeleri ile görselliğin bütün nimetleri kullanılarak tanıtım amaçlı hizmetler ve ürünler sunuyorlar.

Grafik tasarımcılar da farklı programlar ile broşürler, tanıtım filmleri, fotoğraflar, ambalajlar ve kitapçıklar oluşturabiliyorlar. İyi bir grafik tasarımı ise kişinin yaratıcılığına, hayal gücüne, programları kullanmadaki becerisine kalıyor bir yerde.

Ürün, hizmet veya direkt olarak kendi reklam ve tanıtımları için yaptıkları interaktif çalışmaları web siteleri üzerinden sunan kişileri, kurum ve firmalar şimdilerde sektörlerinin zengin, büyük ve tanınan isimleri olmayı başarmışlar. Siz de farklı tasarımlar ve reklam çeşitliliği ile kazançlarınızı artırabilir ülkenin her yerinde tanınır bir konuma gelebilirsiniz. Bunun için iyi bir grafik tasarımı programına ve iyi bir tasarıma sahip olmanız gerek.

İyi Bir Grafik Tasarım Programı Nasıl Olmalıdır?

Görsel açıdan çok kaliteli ve kullanışlı bir arayüze sahip olmalıdır.
Tasarımcıya kolaylık sağlayacak eklentileri olmalıdır.
Farklı büyüklüklerde fotoğraflarla rahatlıkla oynama özelliği olmalıdır.
Tasarımcının hayal gücüne hitap etmelidir.
Renk ve çizim seçenekleri doyurucu olmalıdır.
Diğer programlarla bağlantılı olmalıdır.
Geliştirilmeye ve beslenmeye açık olmalıdır.
Firma ve kişiler hedef kitlelerini belirlemeli ve onlara yönelik fiziksel reklam kampanyaları oluşturmalıdırlar.
Tasarımın tanıtılması için Google tarafından görülebilir olmak gerekir.
Baskı teknikleri ile oluşturulan fiziksel reklam ürünleri ile ekonomik fayda sağlanabilir.
Grafik tasarımda en iyi renkler kullanılmalıdır. Göz yormayan, farklı dizaynlar oluşturulmalıdır.
Resimler sayfadaki yazılarla orantılı olarak düzenlenmelidir.
Kampanya ve hizmet bannerları da ilgi çekecektir.
E-mağazalar ile ürün ve hizmetlere kolay erişilebilirlik sağlanmalıdır.
Sade, hızlı erişilebilir, rahat tasarımlar oluşturulmalıdır.
İşin uzmanı olan grafikerler ile çalışılmalıdır.

Bir Grafik tasarımcısı ne gibi özellikler taşımalı?

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

- Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,

- Hayal gücü zengin, yaratıcı,

- Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,

- Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,

- Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.

Grafik Tasarım - Graphic Design bölümü ile ilgilenen öğrencilerimiz aşağıdaki bölümlere de ilgi duyduklarını belirttiler:

Advertising
Art Education
Art History
Ceramics
Drawing
Fashion Design
Interior Architecture
Interior Design
Painting
Photography
Printmaking
Sculpture
Visual Communication

Graphic Design Örnek Dersler:

Web Design
Art History
Typography
Electronic Imaging
Figure Drawing
Graphic Design
Illustration
Computers and Design
Painting
Sculpture
Printmaking
Artist Books
Color Theory

Grafik Tasarım Ne İş Yapar?
Grafik Tasarımcısı Nedir?


Grafik tasarımcısı, herhangi bir mesajı görsel yollarla belirlenmiş olan hedef kitleye ulaştırmak suretiyle afiş, logo, büyük boy sokak afişi, ambalaj, basın ilanı, dergi, kitap, çizgi film, tanıtım filmleri gibi iletişim kanallarında yayınlanmak suretiyle görsel ve yazı elemanlarla sanatsal faktörler dahilinde tasarlayan kişidir.
Grafik Tasarımcısı Neler Yapmaktadır?

Tasarımı gerçekleştireceği konu ile ilgili bilgiler toplar ve müşterilerine geri dönüş sağlar.
İlgili konuyla alakalı bir ana tema ve bir kavram hazırlar.
Konunun gerektirmiş olduğu kavramlara uygun olan görsel düzenlemeleri hazırlar.
Gerek duyulduğunda film ve fotoğraf çekimlerinde sanatsal yönetmen olarak katkı sağlar, uygulama içerisindeki estetik düzenlemeleri yapar ya da denetleme işini üstlenir.
Basılacak ya da düzenlenecek internet ve televizyon kanallarında yayınlanacak herhangi bir malzemenin tasarım aşamasından yayım ya da basım aşamasına kadar uzana tasarım sürecini takip altına alır, denetler ve sonuca bağlar.

Grafik Tasarım Mesleği Yapacak Kişilerde Hangi Niteliklerin yer alması Gerekmektedir?

Bu mesleği yapacak olan şahısların mekan ve biçim ilişkisini görebilen, halay güzü zengin, renkleri fazlasıyla algılayabilen, gelişmekte olan teknolojiyi yakın bir çerçeveden takip eden kimseler olmaları gerekmektedir. Grafik tasarımcısı büroda çizim masasının üstünde ya da bilgisayarlarla kimi zaman sakin bir ortamda, fotoğraf ve film stüdyolarında ve ajanslarda çalışma yapmak durumundadır.

Meslek eğitimi grafik tasarımı, güzel sanatlar fakültesi grafik bölümü, sanat ve tasarım fakültesi, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi grafik tasarımı, mimarlık fakültesi grafik tasarımı ve mühendislik üniversitelerine bağlı engelliler entegre yüksek okulu grafik sanatları bölümlerinde verilir.
Grafik Tasarım Bölümü Okuyanlar Hangi Alanlarda Çalışabilirler?

Grafik tasarımı bölümünden mezun olanlar reklam ajansları, tanıtım sektörleri, endüstri, tanıtım atölyeleri, devlet ve ticari kuruluşların ilgili alanlarında grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni ya da yönetmen yardımcısı olarak çalışabilirler. Multimedya da her türlü dijital alanda hazırlanmış olan alanlarda görev alabilirler. Yayıncılık sektöründe ise dergi ya da gazetelerde sanat yönetmeni olarak görev yapabilirler. Film sektöründe kısa ya da uzun metrajlı film dallarında ve televizyon filmlerinde sanat yönetmeni kimliği atında ya da jenerik hazırlama aşamalarında çalışma sağlayabilirler. Bilgisayarlar yardımı ile hazırlanan bütün uygulama ve tasarımlarda çalışma sağlayabilirler. Çizgi film jenerik yapmak, tip oluşturmak gibi işleri de kolaylıkla yapabilirler.
Grafik-Tasarım Bölümü Mezunları Ne İş Yapmaktadır?

Grafik tasarım bölümünden mezun olanlar ne iş yapar sorusu aslına bakacak olursanız oldukça geniş kapsamlı bir cevaba ithiyac duymaktadır fakat bizler yine de sizlere anlatabildiğimiz kazar mezun olduktan sonra neler yapabilecekleri hakkında kısaca bilgiler aktaralım. Grafik tasarım mezunlarının en kapsamlı iş ilanları reklamcılık sektöründe bulunmaktadır. Özellikle basılı ve görsel alanlarda bilgi sahibi oldukları için bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin hepsinde görev alabilirler.

Yetenekleri doğrultusunda ART Direktör yani başka bir anlamda sanat yönetmeni olarak herhangi bir ajansta görev yapabilme gibi bir durumları bulunmaktadır. Grafik tasarım bölümünün çok sayıda sektöre uzana kolları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise sosyal medyadır. Özellikle işe program bilgisi ve becerisi de dahi olursa 3D tasarımlardan tutun animasyon sahasına kadar boy gösterebilirler. Olayın en güzel yanı ise ben herhangi bir firma ya da kuruma bağlı olarak çalışmak istemiyorum dediğinizde freelance olarak işinize devam edebilir ve çalışmalarınıza evinizden devam edebilirsiniz.

Eğer sizde bir grafik tasarım mezunu iseniz o zaman sizin aynı zamanda yaratıcılık kabiliyetinizin de çok kuvvetli demektir ve en zor işleri bile kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Grafik tasarım mezunu olarak bir stajyer edasında çalışma dünyasına giriş yaparsanız hedeflediğiniz en uç noktalara gelmeniz pek mümkün olmaz. Bu durum sizin öğrenme alanınızı kısıtlar ancak kendinizi çok daha fazla geliştirebileceğiniz bir sahada çalışıyorsanız sizin için herhangi bir sorun yok demektir. Kamu ya da özel sektörlerde görev yapabilirsiniz.

ÖZEL SEKTÖR GÖREV ALANLARI GRAFİK TASARIMCILARIN GÖREVLERİ

Marka ve stüdyo uzmanlığı
Reklam ve Grafik ajansları
Reklam tasarımı ve kurumsal kimlik hazırlama
Animatör
Reklam Sanat Yönetmenliği
Ressam
Sergi Tasarımcısı
Yapım Tasarımcısı (televizyon, tiyatro, sinema)
Resim Öğretmeni
Fotoğrafçı
İç ve Mekansal Tasarım Uzmanlığı

KAMUDA ÇALIŞMA ALANLARI

Resim-iş Öğretmeni
Grafik Öğretmeni
Reklam Tanıtım
Memur

Özel sektörde çalıma yapmak isteyenler için genel olarak grafik ajansların tercih edilen başları puanı ve diploma puanı değil sizin gerçekleştirebileceğiniz el becerilerinizdir. Herhangi bir dergiyi tasarlayabilir ya da bir kitap kapağı yapabilirsiniz misiniz? Bu aktiviteler test aşamasına tabii tutulur. Grafik tasarım bölümünü okuyarak en üst dereceleri elde edebilirsiniz ama bu şekilde iş bulma şansınız çok daha fazla artacaktır. Grafik tasarımcılarının kesin olarak yapmış olduğu işte net bir fikri olması gerekmektedir. Başka insanların dayatmasıyla herhangi bir projenin içinde yer alırsanız aynı zamanda bu sizi başarısızlığa doğru sürükler. Eleştirilere her zaman açık olmanız gerekmektedir. Aksi halde kendinizi kısıtlayıp sabit bir düşünce yapısına sahip olursanız olduğunuz yerde kalırsınız. Bu da sizin ufkunuzu kısıtlayan en kötü an olur.
Grafik Tasarım Bölümünde İş İmkanları Hangileridir?

Grafik tasarım bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çok ilgi gören bir bölümüdür. Grafik tasarım bölümü okuyan bir kişinin grafik tasarımcısı olduğu varsayıldığında grafik tasarımcılarını belirli bir hedef kitleye ulaştırmak için kitap, broşür, afiş gibi görsel yolları tercih eden ve bu tercihlere göre çalışmalar gerçekleştiren kişi olarak ifade etmek mümkündür. Grafik Bölümü Görsel Sanatlar Fakültesi’nin çok sayıda talep gören bölümleri içerisinde olması da grafik tasarımı yapan kişilerin Görsel Sanatlar Fakültesi mezunlarına göre daha kapsamlı grafik tasarım iş imkanlarına sahip olması anlamına gelmektedir. Görsel Sanatlar Fakültesi’nin en popüler bölümleri arasında yer alan Grafik Tasarım Bölümü mezunlarının hangi işlerde çalıştıklarını aşağıda belirttiğimiz şekilde ifade edebiliriz.

Tasarım yapılacak konu ile ilgili doğru ve detaylı bilgi akışı sağlayabilmek için müşteriler ile iletişim halinde olurlar.
Hedef kitleye aktarılmak istenilen konu ile alakalı araştırma içinde olarak kaliteli işle meydana getirir.
Hedef kitleye aktarılmak istenilen konular ile ilgili görselleri bularak farklı çalışmalar hazırlarlar.
Gerek duyulduğunda sanat ve film yönetmenlerine bazı katkılarda bulunabilirler.
Tasarımı gerçekleştirilen bir çalışmanın basım süreci ile bizzat ilgilenirler.
Grafik tasarım mezunları en fazla reklam ajanslarında iş bulabilmektedir. Bunun haricinde gazeteler, televizyon kanalları, dergiler ve kurumsal şirketlerde iş sahibi olabilmektedirler.

Grafik Tasarım Bölümü Mezunları İçin İş İmkanları Nasıldır? Grafik Tasarım Bölümünü Nasıl Kazanırsınız?

Grafik tasarım bölümü okuyacak olan kişilerin görsel tasarım bakımından becerili olması gerekir. Nedeni ise grafik tasarım bölümü de aynı diğer Görsel Sanatlar Fakültesi bölümleri gibi öğrencilerini beceri sıvalarına tabii tutarlar. Grafik bölümünü tercih edecek olan kişilerin teknolojiyi her zaman takip eden kişiler olması gerekir. Grafik bölümünü kazanabilmek için beceri sınavı öncesinde herhangi bir kursa ya da eğitim almanız gerekmektedir. Görsel ve çizim kazımlar ile ilgili yer alan kurs ya da eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamanız Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünü rahatlıkla kazana bilirisiniz. Bölümü kazandıktan sonra ise gelişiminize önem vermeyi de sakın ihmal etmeyin.

Grafik Tasarıma Yeni Başlayanlar İçin 10 İpucu

Bir öğrenci, bir işletme sahibi veya herhangi bir sektördeki bir çalışan olmanız hiç önemli değil – hayatınızın bir noktasında grafik tasarım ipuçlarını okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Blogunuz veya sosyal medya hesaplarınız için grafik oluşturmanız gerekebilir; ya da hocalarınızı veya iş arkadaşlarınızı etkileyecek müthiş bir sunum hazırlamak isteyebilirsiniz. Bunlar gibi onlarca sebepten ötürü grafik tasarıma ihtiyaç duyabilirsiniz ve daha işin en başında neler bilerek yola koyulmalısınız sorusunun cevapları niteliğindeki ipuçlarını da sizin için yazdık.

Grafik tasarım, daha önce hiç tecrübesi olmayan ve bu işe yeni başlayanlar için biraz ağır bir alan olabilir. Her şeyden önce, bir ayda profesyonel bir grafik tasarımcısı olmayı beklememelisin. Beklentilerinizde mütevazi olmayı tercih edin ve hedeflerinizi adım adım tamamlayın.

Deneyimli tasarımcıların tavsiyelerini araştırırsanız, hep aynı şeylerle karşılaşacaksınız: tasarım ilkeleri hakkında mümkün olduğunca çok kitap okuyun ve Photoshop, InDesign ve Illustrator programlara hakim olun. Profesyonel bir grafik tasarımcı olmayı planlıyorsanız, yolculuğa daha spesifik ve daha basit adımları izleyerek başlamalısınız. Yazımızın kalanını okumaya devam edin, doğru yoldasınız. En iyi grafik tasarım programları hakkında detaylı bilgi almak için blog yazımıza göz atabilirsiniz.
1. İlham Almaya Başlayın

Beğendiğiniz tasarımları toplamaya başlamanın zamanı geldi. Tasarım öğrenmek istiyorsanız, tasarımın üstatlarının ortaya koyduğu başarılı işlerden ilham almaya başlamalısınız. Yaratıcılık fışkıran bir tasarımla mı karşılaştınız? Pinterest’inize ekleyin ve her beğendiğiniz görsel ile bu koleksiyonu zenginleştirin.

Dikkatli olun, Pinterest’inizi insanlardan ilham almak için kullanın, kopyalamak için değil. Grafik tasarım, tamamen kendi tarzınızı keşfetmekle ilgilidir. İşte tam da bu noktada koleksiyonunuz kendi tarzınızı keşfetmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, çoğunlukla infografikleri koleksiyonunuza koyduğunuzu fark ettiğinizde, bu infografiklere odaklanız ve kendi projelerinizi oluşturmaya başlamanız gerektiği anlamına gelir.
2. Gözlemleyin ve Analiz Edin

Beğendiğiniz tasarımlardan oluşan koleksiyonunuzu gözlemlemek için kendinize zaman ayırın. Baktığınız her bir infografik, illüstrasyon veya icon’da satırların, şekillerin ve metinlerin nasıl da ustalıkla kullanıldığına odaklanın. Bu şekillerin aslında ne kadar da basit olduğunu fark edeceksiniz.

Farklı tasarımları analiz etme süreci, okuduğunuz ipuçlarının pratikte nasıl uygulandığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Kendi tasarımlarınızla daha iyi beceriler geliştirirken, usta tasarımcıların o görselleri nasıl yarattıklarını tahmin etmeye başlayacaksınız.
3. Hizalamaya Gereken Önemi Verin

Tek bir çizgi veya süslemenin neden bir tasarımın cazibesini böylesine yüksek bir seviyeye çıkardığını hiç merak ettiniz mi? Cevap simetri! Tasarımınız ne kadar dolu olursa olsun, tutarlılık sağlamak açısından daima hizalamayı en doğru şekilde ayarlamalısınız.
4. Doğru Yazı Tiplerini Kullanın

Tasarımın en önemli yönlerinden biri netliktir. Görsellik uğruna metni okunaksız hale getirecek bir yazı tipi seçerseniz, projenizin başarıya ulaşması zorlaşır. Bir tasarımda birden çok yazı tipini kullanmanızı söyleyen pek çok kılavuz bulacaksınız, ancak bu öneriyi kelimenin tam anlamıyla yerine getirmeyin. İzleyicinin gözünü farklı stil ve formlara göre ayarlaması zordur, bu nedenle aynı yazı tipi ailesinin varyantlarını kullanmak en iyisi tercih desek yeridir.

Bununla birlikte, kesinlikle tüm tasarımlarınızı tek bir yazı tipiyle sınırlamamalısınız. Her proje için farklı opsiyonlar deneyin. Unutmayın ki projelerin her birinin ayrı bir ruhu vardır ve bu ruha en uygun yazı tipini seçmek için yılmadan devam etmelisiniz.
5. Renk Uyumunu Amaç Edinin

Bu yeni başlayan tasarımcıların en yaygın hatası: tek bir tasarımda öğrendikleri her beceriyi kullanmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak ortaya karman çorman bir şey çıkıyor. Çok fazla kontrast tasarımda iyi bir şey değildir, bu yüzden kırmızı/yeşil, mor/sarı veya turuncu/mavi kombinasyonlarını tercih etmeyin. Birbirini çok daha iyi tamamlayan renkler seçmenizde fayda var.

Görselde amaçladığınız ruhun rengini yakalamaya gayret edin. Örneğin, yeşil, insanlara barış, tazelik ve doğayı hatırlatırken, koyu mavi ise insanlara tasarımın mistik, güvensiz ve iç karartıcı olabileceği mesajını verir. En sevdiğiniz ürününün ambalajına bir göz atın. Bir market rafında dikkatinizi çeken renk kombinasyonları nelerdir? Tasarımın ne kadar uyumlu olduğunu analiz edin ve aynı izlenime ulaşmaya çalışın. The Adobe Color CC tasarımınız için güzel bir renk paleti seçmekte kullanabileceğiniz online bir araçtır.
6. Kalitesi Tasarım Boyunca Tutarlı Kalacak Görseller Seçin

Kullandığınız resimler, diyagramlar ve grafikler genel projeye fazlasıyla anlam katarlar. Grafik tasarımın genel amacı, bir mesajı açık ve çekici bir şekilde karşı tarafa iletmektir.

Tasarımınız boyunca görüntülerin kalitesinin tutarlı kalmasını sağlamanız gerekir. Örneğin, kendi çektiğiniz ve kaliteli olmayan bir fotoğrafı, profesyonel bir fotoğraf sitesinden satın aldığınız profesyonel görüntülerle birleştiriyorsanız, görüntüleyen kişi tutarlılıktaki sıkıntıyı fark edecektir. Tasarım içerisindeki unsurların stili, oranları, çerçeveleri, aydınlatması ve kalitesi tasarım boyunca sabit kalmalıdır.
7. Feedback Aldın ve Bu Geribildirimlerden Ders Çıkarın

Yeni ortaya çıkardığın tasarımlar hemen sonrasında hoşuna gidiyor mu? Neden başkaları ile paylaşmıyorsun? Hoşuna gittiği konusunda o kadar da emin değil misin? Belki profesyonel bir grafik tasarımcının dürüst bir fikrine ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Başkalarının sizin çalışmalarınız hakkında neler düşündüğünü bilmek önemlidir. Tasarımın bütün olayı diğer insanların önüne onların dikkatini çekebilecek etkileyici işler koymaktır. Bu nedenle geribildirim almaktan korkmayın!

Eleştiriye kucak açın ve bu dönüşleri avantajınıza kullanın. Bu konuya karşı doğru bir bakış açısı sizi daha iyi bir tasarımcı yapacaktır.
8. Açık ve Anlaşılır Bir Tasarım Hedefleyin

Harika bir tasarım mı hazırladın? Bilgisayarı kapat ve bir süre ilgilenme. Birkaç saat sonra, sakin kafa ile tekrar göz at. Ne hissettiriyor? Çok kalabalık ve karanlık mı görünüyor? Şimdi doğru parlaklık ve kontrast dengesine ulaşman gerekiyor. Mesajınız çok anlaşılır ve net olmalıdır. Diğer unsurlar da bu amaca hizmet etmelidir.
9. Hiyerarşi Kurallarına Saygı Gösterin

Tasarımınızda öne çıkarmak istediğiniz unsur nedir? Fark yaratabilecek çok değerli bir mesaj sunmaya çalışıyorsanız, mesajı parlak, renkli bir görüntü üzerine yerleştirerek onu gölgede bırakmak istemezsiniz. Bu hiyerarşi, grafik tasarımın son derece önemli bir yönüdür. Tasarımın en önemli mesajı, kaç öğe kullanırsanız kullanın egemen olmaya devam etmelidir.
10. Tutkunuzun Peşinden Gidin

Her zaman gerçekten sevdiğiniz bir şey üzerinde çalışmalısınız. Örneğin, vejetaryenseniz, bir hamburger için tanıtım posteri hazırlamak zor olabilir. Tutkulu olduğunuz projeleri seçmeniz gerekebilir. Heyecanınızı kaybetmemek sizi harika bir tasarıma götürecektir!

Tasarımla ilgilenmek için profesyonel bir grafiker olmanız gerekmez. Seçtiğiniz kariyer yoluna bakılmaksızın, yeni beceriler sizi iş dünyasında daha cazip kılacaktır. Hatırlanması gereken en önemli şey, yaratıcı olmak ve yenilikçi olmayı hedeflemektir. Bu yolda başarıya ulaşacağınıza dair bir endişemiz yok, inanır ve çalışırsanız çok güzel işler çıkarabilirsiniz!

Daha yolun başındayken de grafik tasarım terimlerini öğrenmeyi ihmal etmeyin.

Hoby Grafikerler için PNG JPG GiF Grafik Malzemeleri Sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın

Buraya-TIKLA

https://grafikermalzemeleri.blogspot.com/   

   

   

   

   
   


"Yatsıdan Sonra, Aç Köpeklere, Hak Katın dan, Hun (Yal) iner"

(Hadisi Şerif - Mütavatir Hadis Fatma Ninem)


Köpeklere Hun (Yal) Nasıl Hazırlanır

Büyük bir tencere yada tenekenin içine 1.5 veya 2 litre soğuk su konur, (sıcak su olmaz kimisi sıcak diyor sıcak su unu topak eder) Bir yemek tabağı un konur, azda tuz atılıp, ateşe konur, karıştıra karıştıra koyulaştırılır, hafif soğuyunca, ılık şekilde Kangal Cinsi Köpeklere verilir.
   

Farsçadan Türkçeye Geçen Sözcükler


>>>>abat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>abdest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>abdesthane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>abuhava>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>abıhayat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>abıkevser>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>aferin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>afsun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>aguş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>agâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>ahenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>ahenktar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>aheste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>ahu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>ahır>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>alayiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>alüfte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>alıç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür

    >>>>amade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ambar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>arasta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>armudi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>armudiye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>armut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>arzu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>arış>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>asayiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>astar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>asude>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>asuman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ateş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ateşbaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ateşin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ateşperest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>avare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>avaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>avaze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>avize>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür

    >>>>ayin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ayinicem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ayna>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>azade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>azar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>azat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Azeri>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>aşikâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>aşikâre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>aşina>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>aşiyan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>aşüfte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>baca>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bad>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>badem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>badısaba>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahadır>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Bahai>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahariye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>baht>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahtiyar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahusus>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahçıvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahşetmek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bahşiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>balar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>baran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bargâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>barhana>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>barudi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>barut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>baruthane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bayati>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bayatiaraban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bayatibuselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür

    >>>>baziçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>baç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>becayiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bed>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bedava>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bedbaht>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bedbin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beddua>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bedesten>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bedhah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bednam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>begayet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>behemehâl>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beher>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>behişt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>behre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beli>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bende>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bendegân>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bendehane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bendezade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beraber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berbat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berceste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berdevam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berduş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bergüzar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berhava>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berhayat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berhudar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>berkemal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bermutat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bertafsil>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bertaraf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bestekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bestenigâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beter>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beyaban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beygir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beyhude>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>beynamaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bezirgân>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bezm>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>biaman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bibaht>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bibehre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bidar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bigâne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bigünah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bihaber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bihuş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>biilaç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bikarar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bikes>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>biperva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>birader>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>birun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bitap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bitaraf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bivefa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bizar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>biçare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>borani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bostan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bumbar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>buse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>buselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>buselikaşiran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>böbür>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>bülbül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>büryan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cadı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cafcaf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>camadan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cambaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cambazhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>camekân>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>can>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cana>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>canan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>canavar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>canfes>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>canfeza>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>canhıraş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cansiparane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cehre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cendere>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cengel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cengâver>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cephane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ceylan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihangir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihangirane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihannüma>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihanşinas>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihanşümul>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cihar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ciharıdü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ciharıse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ciharıyek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cilve>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cilvebaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cilvekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>civan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>civanmert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ciğer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ciğerpare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cop>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cuşiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cuşuhuruş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cömert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cüda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cümbüş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>cıva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çabuk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çadır>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çakal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çaker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çalak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çalpara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çamaşır>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çamaşırhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çapraz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çaprazvari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çardak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çargâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çark>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çarkıfelek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çarmıh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çarnaçar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çarşaf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çarşamba>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çarşı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çehre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeltik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çember>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çene>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çenebaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çengel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çengi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çengüçegane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çerağ>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çerez>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çerviş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çerçeve>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çevgen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çevik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeyrek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeşit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeşme>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeşmibülbül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çeşni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çift>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çifte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çiftehane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çile>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çilehane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çilekeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çilingir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çini>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çiriş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çirkef>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çirkin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çoban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çolpa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çorap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çorba>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çuha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çuhadar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çulha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çuval>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çuvaldız>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çöp>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çünkü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çınar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çıra>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çırak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çırakma>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>çırağ>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dadı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>damat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>danişment>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>daru>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>darıfülfül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>daye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dağar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dehliz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dembedem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>demkeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derakap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derbeder>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derbent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derdest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dergâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derhatır>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derhâl>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derkenar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dermeyan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derpiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>deruhte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>deruni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derviş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dervişane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>derya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>deryadil>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>destan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>destani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>destar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>destari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>destek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>destur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dev>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>devasa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>diba>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>didar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dide>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dideban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dilaver>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dilber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>diriğ>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dival>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>divane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>dizdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>diğer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>diğerkâm>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dost>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dostane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dubara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dudu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>duradur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>duvar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dübeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dügâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dülger>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dümbelek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dümdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dürbün>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dürüst>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>dürüşt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>düse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>düyek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>düşeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>düşman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ebru>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>efsane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>efsanevi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>efsun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>efsunkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ejder>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ejderha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>encam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>encümen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>endam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>endaze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>enderun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>endişe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>erguvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>erguvani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>erişte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>eskülabi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>eyvah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>eyvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ezber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ezcümle>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ezkaza>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>eğer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fahte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Farisi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fağfur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fağfuri>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>faş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ferahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ferda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ferhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>feriştah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ferişte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ferman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fersude>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>feryat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ferz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>figan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fihrist>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>firuze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fişek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fişekhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Frenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>fürumaye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>füsun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>füsunkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>geda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gelmiç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gerdan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gerdaniye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gerdaniyebuselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gerdek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gergedan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gergef>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>geriz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gerçi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gevher>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>giranbaha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>girdap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>girift>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>giriftar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>giriftzen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>girizgâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gonca>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gâhi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gâvur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>güderi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>güderihane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>güfte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>güherçile>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gülabdan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gülbahar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gülbank>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>gülbeşeker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>güldeste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>gülgûn>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>gülgüli>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>gülistan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>gülşen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>gümrah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>günah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>günahkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>Gürcü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>güruh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>gürz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>güya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>güzergâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>güzeşte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>güzide>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>hab>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>hafta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>halile>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>ham>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hande>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hanedan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hanende>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hanuman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>harman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hasta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hastane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>havan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>havlıcan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>havut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>havuç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>haya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hayhuy>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hayli>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hazan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hazandide>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>haç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>haçvari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemayar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemcins>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemdert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemfikir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemhudut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemhâl>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hempa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemzemin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemşehri>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemşire>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hemşirezade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hengâm>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hengâme>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>henüz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hep>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hepyek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>her>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hercai>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hercümerç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hergele>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>herkes>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>herze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>herzevekil>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hevenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hezaren>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hidiv>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Hindu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hisarbuselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hiç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hoca>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hodbehot>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hodbin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hodkâm>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hodpesent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hor>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>horanta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>horasan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>horasani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>horoz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hoş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hoşaf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hoşbeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hoşnut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hoşsohbet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hudayinabit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>humbara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>humbarahane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hunhar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hunriz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hurda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hurdahaş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hurma>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>huruşan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>huy>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hâkî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Hüda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hümayun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hüner>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hünkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hüveyda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hırdavat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hıyaban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hıyar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hızar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>hışım>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ısfahan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ibrişim>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>incir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>isfendan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>iğdiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>işkembe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>işkence>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>jale>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kahraman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kalender>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Kalenderiye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kalenderî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kaltaban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>karpuz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kavga>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kayısı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Kehkeşan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kehribar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kelem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kelepser>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kelepçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kelle>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemankeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemançe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kement>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemençe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kemha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kenar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kengel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kenger>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kepaze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kepçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kereste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kereviz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kerhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keriz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kervan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Kervankıran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kervansaray>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kese>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kesedar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kethüda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kevel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kevgir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kezzap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşide>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşişhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşke>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşkek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşkül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşkülüfukara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>keşmekeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kil>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kildan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kiler>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kilermeni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kilim>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kilit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kindar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kirde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kireç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kişmiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kişniş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>koz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>koza>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kulübe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kumbara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kumbarahane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kumru>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kunt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kurnaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâgir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâhya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâkül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kârgir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâseifağfur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâğıt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kâşane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köfte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köftehor>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köfter>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köhne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kömüş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kör>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kös>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kösele>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kötek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köy>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köşebent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köşk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>köşker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kûhi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kükürt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kükürtdioksit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>külah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>külhan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>külhani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>külçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>külünk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>kümbet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>küncü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>künde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>künk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>küspe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>küstah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>küşade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>küşat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>küşayiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>laciverdî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lacivert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>laden>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lades>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>laf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lafazan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lafügüzaf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lagar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lala>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lale>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lalezar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lalüebkem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lapçın>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lavaş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>laşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lebalep>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lebiderya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>leblebi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>leke>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lenger>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lep>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lerzan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lerze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>levendane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>levent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>leylek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>leğen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>leş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>leşker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lime>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lor>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lük>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>lüle>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>madara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mader>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>maderzat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>maderşahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>madrabaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mahiye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mahur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mahurbuselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mahya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mala>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>marpuç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>marsıvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>maya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mayhoş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>maytap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mazı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>maş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>maşa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mehtap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mehter>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mehteran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mehterhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mekik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mendebur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>menekşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>menent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meneviş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>menteşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mercanköşk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mercimek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>merdane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>merdikıpti>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>merdiven>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>merdümgiriz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>merzengûş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mestane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mey>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meyane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meyhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meyve>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meyvedar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meyvehoş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meğer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meğerki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>meşin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mihman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mihmandar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mihrace>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mine>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mintan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>miralay>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mirliva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mirza>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mirî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mum>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mumhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mumya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>murdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>murt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>musikar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mutaf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>muşta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>müft>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mühre>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mühresenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mührüsüleyman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mühür>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mühürdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>müjde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>müjgân>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mürdesenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mürt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mürver>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mıh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>mıskal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nabekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nadan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nadide>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nagehan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nahak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nahoş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nalan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nalayık>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nale>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nalekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namahrem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namazgâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namağlup>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>name>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namevcut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namlu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namzet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namünasip>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namüsait>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namütenahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>namıdiğer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nankör>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nanıaziz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nardenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nardin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>narenciye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>narenç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nargile>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>narh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>narin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>narven>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>natamam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>naz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nazenin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nazik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nazikâne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>naçar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>naçiz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>naçizane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ne ... ne ...>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neft>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neftî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nekes>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nergis>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevabuselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevaziş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevbahar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neveser>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevmit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevresim>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevruz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nevzat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ney>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neyzen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neyçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>neşter>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nigâhban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nihale>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nihan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nihavent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nikbin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nikriz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nilüfer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nim>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nirengi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>niyaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nişaburek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nişadır>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nişan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nişane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nişangâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nişasta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nohudi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nohut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>numune>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nühüft>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nümayiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>nümayişkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>(:::)>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>oruç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pabuç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>padişah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>padişahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pafta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>paha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>palan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>palaspare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>paldım>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pamuk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pamukaki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>panzehir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>para>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pars>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>parsa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>parça>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>payan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>payanda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>paye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>payidar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>payitaht>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pazar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pazubent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pazvant>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>paça>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>peder>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pederane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pederşahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pehlivan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pehlivanane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pehpeh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pejmürde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pelenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pelte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pembe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pembezar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pencere>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pencik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>pencüdü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pencüse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pencüyek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pendname>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pençe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pençgâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perakende>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perdah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perdedar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peren>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perende>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perestiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perestişkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pergel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perhiz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perhizkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peri>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perişan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>persenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pertavsız>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pervane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pervaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Pervin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perçem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perçin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>perşembe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pes>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pespaye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pesüs>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pey>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peyapey>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peyda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peyderpey>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peygamber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peygamberane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peygambervari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peyk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peyke>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peynir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peynirhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peyrev>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peşin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peşinat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peşinen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peşkeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peşkir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peşrev>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peştahta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>peştamal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Peştu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pilav>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pinhan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pirifâni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pirinç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pirüpak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>piyade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>piyale>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>piyaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>piç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pişdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Pişekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pişman>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pişmaniye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>polat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>post>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>postal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>postnişin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>poşu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pul>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>put>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>putperest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>puşt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pösteki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pür>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pürdikkat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pürhiddet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pürmelal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pürneşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pürsıhhat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pürtelaş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pıhtı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>pırazvana>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rahne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>raht>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rahvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ram>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rast>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rastık>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ravent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>reftiye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>reha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rehber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rencide>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rende>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rengârenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>renk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rençper>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>reva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>revan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>revani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>reviş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rezene>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>reçel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rindane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rint>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rugan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rustai>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ruz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ruzname>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ruznamçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ruzuşeb>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rüsva>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rüzgâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rıh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rıhdan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>rıhtım>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sahte>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sahtekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sahtiyan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>salname>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>santur>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>santuri>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>saray>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sarban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sarhoş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>satranç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>savran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>saye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sayeban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sayvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sazende>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sazkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sebayüdü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sebze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sebzevat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>segâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sehpa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sekban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>seme>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>semender>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sepet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ser>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serapa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serasker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serazat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serbaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serbest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serbestî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serdar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serdümen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serencam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sergerde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sergüzeşt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serhat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serkeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serlevha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermaye>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermayedar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermest>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermestane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermestî>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermuharrir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sermürettip>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serpuş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sersem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serseri>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sert>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sertabip>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sertap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>servi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>seryaver>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serzeniş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serçin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>serüven>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>seyek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>seza>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>seğmen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sille>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sim>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sima>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>simaen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Simurg>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sincabi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sincap>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sine>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sineyimillet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sini>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sipahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sipariş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>siper>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>siperisaika>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sirkengebin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sirmo>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sitayiş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sitayişkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sitem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sitemkâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>siyah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>siyahi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>softa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>suntıraç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>supara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>suzeni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>suzidil>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>suzidilara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>suzinak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sümbül>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sümbüli>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sümbülteber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>süsen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>sütun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>süvari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şad>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şadırvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şah>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahbaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şaheser>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahmeran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahmerdan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahniş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahnişin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şahtere>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şakirt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şalaki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şalgam>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şali>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şalvar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şayan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şayeste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şayet>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeb>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şebboy>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Şebiarus>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şebiyelda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şebnem>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeftali>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehbender>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehname>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehnaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehnazbuselik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehriyâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şehzade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeker>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şekerpare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şekerrenk>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şev>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeşcihar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeşper>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeşyek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeşüdü>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şeşüse>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şikemperver>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şikeste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şikâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şimşir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şiraze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şirden>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şirin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şirpençe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şive>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şivekâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şişe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şişhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şom>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şuh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>şıra>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tabütüvan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Tacik>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tafta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tahra>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>taht>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tahta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tahtaboş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tahtırevan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tarhana>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tarumar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tarçın>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tarçıni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tav>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tava>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tavhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>taya>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>taze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tazı>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>teber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tebeşir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tef>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tehi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tekâpu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>temaşa>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tembel>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tembelhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tembul>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ten>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tendürüst>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>teneşir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tenha>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>terane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>terazi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tere>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>terme>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>terzi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>terzihane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>terütaze>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>teskere>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>testere>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>testi>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tez>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tezene>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tezgâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tezgâhtar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>teşne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>teşt>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tirendaz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tirit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tirşe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tiz>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tohum>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tortu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tumturak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>Turan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>Turani>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>turfanda>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>turp>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>turuncu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>turunç>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>turşu>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
>>>>tömbeki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tüfek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tüfekhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tülbent>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tüvana>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tımar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tımarhane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tırabzan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tıraş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>tığ>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>usta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ustura>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ümit>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ümitvar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>üstadane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>üstat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>vabeste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>vareste>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>vazgeçebilmek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>vazgeçirebilmek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>vazgeçmek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>vaşak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>viran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>virane>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ya ... ya ...>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yaban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yadigâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yafta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yahni>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yahut>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yasemin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yave>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yaver>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yegâh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yegân>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yegâne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yeknesak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yekpare>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yeksan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yekta>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yeşim>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yâran>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>yâren>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zade>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zadegân>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zampara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zari zari>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zayiçe>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zeban>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zebun>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zebunküş>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zehir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zehretmek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zehrolmak>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zelber>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zemberek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zemin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zendost>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zengin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zenne>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zer>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zerdali>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zerde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zerdeçal>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zerrin>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zerzevat>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zeyrek>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zil>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zincir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zindan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zinde>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zinhar>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zir>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zira>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ziyan>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>ziyankâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zor>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zoraki>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zorba>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zurna>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zurnazen>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zülfaris>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zülfüyâr>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zülüf>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>Zümrüdüanka>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zıh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zımba>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zımpara>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zırh>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zırnık>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür
    >>>>zıvana>>>> Farsçadan Türkçeye Geçen Bir Sözcüktür


Tavlada sayılar Farsça Okunur

    1- yek
    2- dü
    3- se
    4- cihar (cahar, cehar diye de okunur)
    5- penç
    6- şeş

    Zar çifti okunurken önce büyük sonra küçük sayı söylenir.

    6-6 dü şeş
    6-5 şeş beş
    6-4 şeş cihar
    6-3 şeş ü se
    6-2 şeş i dü
    6-1 şeş i yek
    5-5 dü beş
    5-4 penc i caar
    5-3 penc ü se
    5-2 penc i dü
    5-1 penc ü yek
    4-4 dört cihar (caar)
    4-3 cihar ü se
    4-2 cihar ü dü
    4-1 cihar ü yek
    3-3 dü se
    3-2 seba i dü
    3-1 se yek
    2-2 dü bara (dubara)
    2-1 dü yek
    1-1 hep yek
   

Tavlada Zar Sayıları Farsça Okunur

1- yek
2- dü
3- se
4- cihar (cahar, cehar diye de okunur)
5- penç
6- şeş

Zar çifti okunurken önce büyük sonra küçük sayı söylenir.

6-6 dü şeş
6-5 şeş beş
6-4 şeş cihar
6-3 şeş ü se
6-2 şeş i dü
6-1 şeş i yek
5-5 dü beş
5-4 penc i caar
5-3 penc ü se
5-2 penc i dü
5-1 penc ü yek
4-4 dört cihar (caar)
4-3 cihar ü se
4-2 cihar ü dü
4-1 cihar ü yek
3-3 dü se
3-2 seba i dü
3-1 se yek
2-2 dü bara (dubara)
2-1 dü yek
1-1 hep yek
   

Satranç ve Tavlanın Ortaya Çıkış Hikayesi

Halk olarak efsaneleri severiz. Hatta birçoğunu “acaba doğru mu?” diyerek defalarca sorgularız… İşte size bir efsane daha…

Satranç Hindistan’da yaklaşık 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji oyunudur.

Efsaneye göre Hint İmparatoru danışmanlarına, çocuklarının savaşta iyi düşünen başarılı birer general olmaları için bir yol bulmaları talimatını vermiş ve bu talimat üzerine imparatorun danışmanlarından Herssabbin Dahire adlı bir Hint düşünürü satranç oyununu bulmuştur.

Daha sonra Hint İmparatoru, bir satranç takımını, yanında bir mektup ile birlikte, hediye olarak Pers İmparatoruna göndermiş. Mektubunda oyunla ilgili hiç bir açıklama yapmamış, sadece:

Pers İmparatoru’na:

“Kim daha çok düşünüyor,
kim daha iyi biliyor,
kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır.
İŞTE HAYAT BUDUR…”

diye yazmış.

Pers İmparatoru bu mesajı dönemin en alim veziri olan Buzur Mehir ile paylaşmış ve ondan önce oyunu çözmesini, sonra da karşılık olarak Hint İmparatoru’na hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini istemiş.

Buzur Mehir tarafından 1400 yıl önce tasarlanan tavla oyunu; dünyanın en popüler oyunlarından biridir. Zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanan oyunun zamana böylesine direnmesi de son derece etkileyicidir.

Tavlanın 4 köşesi 4 mevsimi, içindeki karşılıklı 6′şar hane 12 ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü ,siyah-beyaz pullar gece ve gündüzü, karşılıklı 12′şer hane günün 24 saatini simgeler..

Buzur Mehir’in bulduğu oyunu çok beğenen Pers İmparatoru, Hint İmparatoru’nun hediyesine karşılık olarak bir tavla takımı göndermiş. Hediyesine iliştirdiği mektupta ise şöyle yazıyormuş:

Hint İmparatoru’na:
“Evet,
Kim daha çok düşünüyor,
kim daha iyi biliyor,
kim daha çok ileriyi görüyorsa o kazanır.
ama şansı da unutmamak gerekir.
İŞTE HAYAT BUDUR…”

Tavla nasıl oynanır? Tavla dizilişi nasıldır? Tavla dizilimi, kuralları ve taktikleri

Tavla, Türkiye’de en çok sevilen ve oynanan bir oyundur. Tavla nedir, nasıl dizilir, kuralları nelerdir merak ediyor musunuz? Kazanma taktiklerini ve tavlanın inceliklerini en ince detayıyla bu yazıda bulacaksınız.

Tavla tahtası iki bölmeden oluşuyor. Hangi bölgeye taşları toplayacaksanız o bölme sizin eviniz oluyor. Her oyuncunun 15’er tane pulu bulunuyor. Bu pullar tahta üzerindeki renkli sütunların üzerine diziyorsunuz.

Ev olarak belirlediğiniz bölmenin sol taraftaki sütuna siz 5 tane, rakibiniz de sağ köşenizdeki sütuna iki tane taşını diziyor. Oyun alan denilen ikinci bölmenin sol alt köşesindeki sütuna rakibiniz 5 tane taşını diziyor. Soldan sütunları sayıp beşinci sütuna siz de 3 tane taşınızı diziyorsunuz.

Taşların dizilimi tepeden baktığınızda simetri oluşturacak şekilde olmalıdır. Her oyuncunun önünde yukarıda saydığımız diziliş olmalıdır. Taşları hangi bölmede toplayacaksanız rakibinizin iki taşı sizin bölmenizin sağ köşesinde olmalıdır. Aynı şekilde sizin de iki taşınız rakibinizin kendi bölmesinin sol köşesinde olmalıdır.

Oyuna Hazırlık

24 tane dar üçgenden oluşan tahta üzerinde oynanan tavlada oyuncular tahtanın karşı taraflarında otururlar. Her oyuncunun en yakın sağ çekirdeği, onun ev tahtasıdır. Sol çekirdekte bulunan kısım ise dış tahtalar olarak adlandırılmaktadır. Dış tahtalar ve ev tahtaları birbirinin karşısında konumlanır.

Oyuncu pullarını saat yönünün tersi istikametinde yani, rakibinin ev tahtasından U şeklinde hareket ettirmelidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tavla tahtasında 24 dar üçgen bulunur ve bunlar 1 den 24’e kadar numaralandırılmaktadır. 24. hane, oyuncudan en uzak nokta olarak bilinir ve bu anlamda, ilk hane de oyuncunun ev tahtasının en sağındaki üçgendir. Pullar, tahtanın karşı taraflarından hareket ettirilir. Bu anlamda, bir oyuncunun 1. hanesi rakibin 24. hanesidir. Aynı zamanda, bir oyuncunun 2. hanesi de karşı tarafın 24. hanesi şeklindedir.

Oyuna Başlamak

Tavlada iki zar bulunur ve bu zarlar oyuna ilk kimin başlayacağını belirler. Bu doğrultuda her iki taraf da karşılıklı zar atmaktadır. Daha yüksek rakamlarda zar atan taraf, oyuna başlar. Atılan sayılar, ilk başlayacak olan oyuncunun ilk hamlesini belirler. Örnek verecek olursak; oyunculardan biri 5, diğeri 2 olursa 5 atan oyuncu ilk başlayan oyuncudur ve ilk hamlesi 5 ve 2 şeklinde olur.

Oyuncuların her sırası geldiğinde iki zarı birden atarlar. Atılan zar sayıları farklı iki hamleyi temsil eder. Örneğin, bir 2 ve 5 atarsanız pulun birini 2 hamle, diğerini ise 5 hamle taşırsınız. Ya da bunun tersine önce 2 hamle sonra ise 5 hamle daha hareket ettirirsiniz.

Pullarınızı açık bir haneye taşımanız gerekir. Açık hane, iki veya daha fazla karşı tarafın oyuncusunun pulları tarafından işgal edilmeyen hanedir. Bu anlamda, pullarınızı üzerinde pul bulunmayan, size ait veya rakibinize ait bir pulun bulunduğu haneye taşıyabilirsiniz. Oyuna seçtiğiniz herhangi bir pul ile başlayabilirsiniz. Pulları rakibin ev tahtasından çıkarmak en iyi fikirdir. Tavlada bir haneyi engellemek için o hanede 2 pul olması gerekir. Hane engellemek, kapı almak veya yapmak olarak da geçer. Aynı zamanda, bir pulun 2 kereden fazla taşınamayacağını da bilmeniz gerekir. Çift zar atma durumunda ise iki hamle hakkı kazanırsınız. Çift 3 atılması durumunda, oyuncu 3’lü dört hamle yapar. Atılan zarlarda her iki sayıyı da oynayamamak, oynama sırasını kaybetmek demektir. Örneğin, 6-5 atarsanız ve buna rağmen pulunuzu 6 veya 5 kez hareket ettiremezseniz kaybedersiniz. Sayılardan sadece birinin hareket ettirilmesi mümkünse o sayı oynanır ancak diğeri için aynısı geçerli değildir.

Tavla oynamada en önemli kural, pulları güvence altına almaktır. Bu anlamda, bir hanede bir tane açık pul bırakmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu pulun rakip tarafından vurulma ihtimali büyüktür. Vurulan pul, çubuğa gider ve bir sonraki sırada zar atarak vurulan pulu rakibin ev tahtasından yeniden oyuna sokmak gerekir. Oyunun başında en azından bir hanede 2 pul tutmak oyunu kazanma ihtimalinizi artırır.

Tavlada Vurmak ve Girmek

Rakibin pulunu çubuğa göndermek adına açık bir pulu vurmak gerekir. Böylece, oyuncu rakibe ait pul tarafından işgal edilmiş haneye gelir ve rakip pulu çubuğa gider. Ev tahtasına daha fazla yaklaşmak adına açık pulları her fırsatta vurmakta fayda var.

Aynı zamanda, eğer rakibiniz sizin pulunu vuruyorsa bu pulu rakip ev tahtasına geri koymaya çalışmalısınız. Zar atarak pulu rakibin ev tahtasında bulunan herhangi bir açık haneye hareket ettirerek yapabilirsiniz. Pullarınızı çubuktan aldıktan sonra diğer pulları hareket ettirebilirsiniz. Eğer rakip tahtasına geri sokmanız gereken sadece bir pul bulunursa attığınız diğer diğer sayıyı da diğer pullardan birini hareket ettirmek için kullanırsınız.

Oyunu kazanmak için ise pulları toplamak gerekir. Atılan sayılar kullanılarak pul toplanır. Pulları tahtadan çıkarmak için atılan sayıların gerekli hane numarasına eşit olması veya o numaradan büyük olması başlıca kuraldır. Pullar ev tahtasında toplanır. 15 pulun hepsi rakipten önce toplanırsa tavla kazanılmış olur.

Tavlada mars ve katmerli mars ifadeleri de bulunur. Mars, oyuncunun pul toplamasına rağmen rakibin hiç pul toplamaması durumunda olur. Katmerli mars ise rakibin çubukta veya oyuncunun ev tahtasında pullarının olması durumunda geçerlidir. O zaman rakip, katmerli mars olur ve kaybeder.

Tavla Nasıl Oynanır?

Tavla, dilimize İtalyancadan geçmiştir. Kökeni “tahta” demektir. Bir tahta üzerinde 15 tane pulunuzu bir bölgede ilk olarak buluşturup, sonra da rakipten önce toplamayı esas alıyor.

Oyuna zar atarak başlıyorsunuz. En yüksek sayıyı atan oyuna başlıyor. Oyunda çift zar kullanılıyor. Çift zarı ister avucunuzun içinde sallayıp atın isterseniz fincan kullanın. Zarların iki bölmeden birine düşmesi gerekiyor. Yere düşen zarlar üzerindeki sayıları okuyorsunuz. Zarların toplamı kadar istediğiniz pulları hareket ettiriyorsunuz. Örneğin zarlarla 3 ve 4 attınız bu 7 eder. Hareket ettirmek istediğiniz taşın önündeki sütunları 7 adet sayıp, o sütun üzerine bırakıyorsunuz.

Siz oynadıktan sonra sıra rakibinize geçiyor. Bütün taşlar ev denilen bölmede toplanana kadar devam ediyor. Bütün taşlarını kendi evinde toplayan oyuncu, bundan sonra attığı her zar kadar bulunduğu sütundan birer pul topluyor. Böylece bütün pullarını ilk toplayan oyunu kazanmış oluyor.

Tavla Taktikleri

Tavlada her ne kadar şans ön planda olsa da oyunu iyi okumak taktik geliştirmek oyunu kazanmanızı sağlar. Oyun içinde pulların ve zarın gelmesine bağlı olarak aşağıdaki taktikleri uygulayabilirsiniz.

Çeşitlendirme Taktiği; Oyun içinde kaybetme olasılığının oluştuğu durumlarda bunu uygulayın. Mümkün olduğunca pullarınızı bütün sütunlara yaymaya çalışın. Pullarınızı rakibin evinde bulundurmanız onun oyun düzenini bozacaktır. Pullarını toplarken açıklar verecek, açık pulunu kırarak avantaj sağlayabilirsiniz.

Kısıtlama Taktiği; Rakibiniz evinizdeki iki pulunu çıkarmadan atacağınız zarlarla kendi evinizde kapı almanızdır. Birçok oyuncu öncelikle kendi evindeki kapıları kapatmaya çalışır. Çünkü rakibi açık verdiğinde pulunu kıracak ve açık kapı bulma şansını azaltacaktır. Rakibi açık kapı ararken, siz de pullarınızı rahatlıkla evinize taşıyabilirsiniz.

Tavla Kurallar

1) Oyuna zar atılarak başlanır. Oyunda yazılı olmayan kural, zarla 1 ve 6 atanın üzerine zar atılmayacağıdır.

2) Pul ancak atılan zar sayısı kadar ilerleyebilir. Ne eksik ne de fazla ilerleyemez. İlerleyeceği yerde rakibinin en az iki pulu varsa başka pulu hareket ettirmelidir.

3) Genel olarak ele alınan pul hareket ettirilmek zorundadır. Bu nedenle yapacağınız hareketi önce düşünüp sonra elinize alın.

4) Zarların hareketi tamamlanmadan veya rakip oynamadan zarları elinize almayın.

5) Gelen sayıları bir pul için kullanabileceğiniz gibi her zar için iki pulu da kullanabilirsiniz.

6) İki zarda da aynı sayı geldiğinde buna “Çift” denir. Fazladan iki hamle daha kazanmış oluyorsunuz. Böylece zar sayısı kadar pulunuzu dört defa hareket ettirebiliyorsunuz.

7) Bütün pullarınızı evinize toplamadan taş toplayamazsınız.

Kazandıran Tavla Taktikleri

Oyunu kazandıran en önemli taktik bolca kapı almak, rakibinin taşını kırmak ve kendi taşını kırdırmamaya çalışmaktır. Rakip pulu kırarken kendi evinizde açıkta pulunuz olmamalıdır. Oyun içindeki zar durumuna bakarak rakip sahadaki iki taşınızın taşınmasına hızlı karar vermelisiniz. Taşlarınızı kendi evinizde toplarken en sağ sütuna doğru toplamaya çalışın. Toplarken avantaj sağlarsınız.

Satranç Nedir? / Satranç Nasıl Oynanır Kısaca Özeti? / Satranç Kuralları

Bir zekâ oyunu olan ve dünya da “kralların oyunu” olarak bilinen satranç; insanlık tarihinin en eski oyunlarından biridir. Bu makalemizde “Satranç nedir?, Satranç nasıl oynanır?, Rok kuralı nedir?, Geçerken almak nedir?, Piyon dönüşümü nedir?, şah, vezir, kale, at, fil, piyon ne demek?” satranç ile ilgili aklınıza takılan ne varsa makalemizde bulabilirsiniz. Keyifli okumalar..

16’sı koyu, 16’sı açık renkli taşlarla 64 karelik bir tahtada 32 taşın mücadele ettiği tam anlamıyla bir zekâ ve hamle oyunu olan satrançta: Şah, vezir, fil, at, kale ve piyon isminde 6 tip taş bulunur. Her takımda 8 piyon, 2 fil, 2 kale ve 2 at varken, yalnızca birer şah ve vezir bulunur.

Şimdi sırasıyla şu taşların ne anlama geldiğine hep birlikte bakalım.

Şah Nedir?

Şah, satrancın en önemli taşıdır. En uzun boylu ve üzerinde artı işareti bulunan taştır.

Şah kareler arasında: Yatay, dikey, çapraz olarak her yöne sadece “bir kare” ilerleyebilir.

Beyaz Şah, Fil'in yanındaki siyah karede oyuna başlar.

Siyah Şah, Fil'in yanındaki beyaz karede oyuna başlar.

Vezir Nedir?

Tepesinde taç şekli olan taş, fil ile şah arasında konumlandırılır.

Vezir kareler arasında: Yatay, dikey, çapraz olarak her yöne istediği kadar kareyi kat edebilir. İleri ya da geri hareket edebilen işlevi güçlü bir taştır.

Beyaz vezir, beyaz kareye; siyah vezir, siyah kareye yerleştirilir.

Kale Nedir?

Her oyuncunun iki kale taşı bulunur.

Satranç takımındaki kısa boylu, şişman taşlara Kale ismi verilir.

Kalelerin oyuna başlangıç kareleri köşelerdir.

Kale kareler arasında: Düz ve yatay doğrultuda ilerleyebilir.

Eğer önünde taş yoksa kale istediği kadar ilerleyebilir.

At Nedir?

At başına benzeyen taş, at ismini alır. Oyunda iki beyaz ve iki siyah at bulunur.

At, kalenin yanında oyuna başlar. At diğer taşların üzerinden atlama olanağına sahiptir.

At kareler arasında: L şeklinde ilerler yani iki kare ileri bir kare yana olmak üzere 3 kare ilerler.

Fil Nedir?

Taşın uç kısmı sivridir. İki beyaz iki de siyah Fil vardır.

Fil kareler arasında: çapraz hareket eder.

Piyon Nedir?

Oyun tahtasında en öne dizilen taşlara piyon denir. Meşhur bir deyimimiz vardı ya hani “Kimin piyonusun?” diye piyon da oyunda asker gibidir.

Piyon kareler arasında: Sadece bir kare ve ileri gider. İlk başlarken 2 kare gidebilir.

Satranç Oyunculara Ne Kazandırır?

    Satranç her şeyden önce sosyal bir faaliyettir.
    Bu oyunda aynı dili bilmenize gerek yok. Çünkü oyunun kuralları vardır ve ona göre oyununu oynayabilirsin.
    Hep bir sonraki hamle düşünüldüğü için insana planlı yaşamı alışkanlık haline getirtir.
    Hedef belirlenmesine ve bu hedefe gitmek için yollar, çareler düşünülmesine katkı sağlar.
    Odaklanma, dikkat ve temkinli yaşamayı öğretir.
    Hızlı tepki verme becerisi
    İnsanı araştırma yapmaya yönlendirir.
    İnsana mücadele alışkanlığı kazandırır.
    Sabırlı olma ve sakin kalma alışkanlığı kazandırır.

Satranç’ın Özel Kuralları Nelerdir?

Rok Kuralı: Şah ve kaleyle yapılan bir harekettir. 2 hamle, tek bir hamle gibi sayılır.

Oyunda en fazla bir defa kullanabileceğiniz bir harekettir.

Şah kaleye doğru 2 hamle atlarken, devamında kale şahın üzerinden atlayarak yanına yerleştirilir.

Geçerken Almak: Eğer piyonunuzu oynarken iki kare sürmüş ve yanınızda rakip takımın taşı var ise onu geçerken alırsınız. Bu kuralı bilmek oyunun kaderini değiştirebilir niteliktedir.

Piyon Dönüşümü: Eğer rakip takımın tarafında tahtada taşı sonuna kadar getirdiyseniz, piyonun yerine başka bir taş koymalısınız. Bu taşlar Vezir, Kale, Fil veya Attan her hangi biri olabilmektedir.

Satranç Oyununda Amaç Nedir? / Nasıl Oynanır?

    Her iki oyuncunun oyun tahtasında gücü aynı ve eşittir. Asıl amaç rakibin taşlarını kurallara uygun bir şekilde oyun dışına çıkartmaktır.
    Hamle yaparken, kendi taşınızın devre dışı kalmamasına, yaptığınız hamlenin size ne kazandıracağına dikkat etmelisiniz.

FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) tarafından hem uluslararası hem de ulasal planda 3 basamaklı lig usulüyle satranç müsabakaları gerçekleştiriyor. Hatta internetten on-line olarak ücretli – ücretsiz özel satranç öğrenebilir, turnuvalara katılabilirsiniz.
   

Ayak ve Ayakkabı Kokusu Neden Olur? Çözümü Nedir?

Birinci sebep

Ayak ve tırnak temizliğine dikkat etmemek ten, ve tırnakların altındaki kirlerin ve ayakların yıkanmaması sebebiyle oluşan bakteriyel koku. Abdest ile beş vakit ayakları yıkamak Bunun için önemli, yatarken Ayakları yıkamak bunun için mühim.

ikinci Sebeb

ikinci sebebe gelince, çıplak ayakla ayakkabı giymek ve, bunu 15 dakika süreyle ayakta tutmak, ayakların ve ayakkabının kokmasına sebep olur. Ayakkabınızı çorapla giymeye itina gösterin. Yoksa ayakkabınız da ayağınızda kokar. Böyle bir durumda, hiçbir çözüm ayakkabınızın kokusunu gideremez.

Çözümü

O ayakkabıyı atıp, yeni bir ayakkabı almanız, ve ayakkabınızı da çorap ile giymeniz, bu sorunu giderecektir.

Bilgilendirici Karoglan informations

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 31.03.2021
   


Ayak Mantarı Neden Olur Tedavisi Nedir?

Selamünaleyküm


Bilindiği gibi insan öldüğü zaman insanın bedeninin toprakta Yiyip çürüten bakteriler vardır.

Peygamberimizden anlatılan bir rivayette : peygamberimizin amcası Ebu Talib, Peygamberimizin ısrarlarına rağmen islamiyeti kabul etmemiş, iman etmemiş, son nefesteyken, Peygamberimiz yanında tekrar teklif etmiş amcasına, fakat amcası, oradaki kureyşlilere bakaraktan, gururundan, ve onlar "korkusundan Müslüman oldu" derler diye, gruruna yenik düşüp iman edip, İslamı kabul etmemiş. ve hayata gözlerini yumduktan sonra, Peygamberimiz amcasını çok sevdiği için, amcasının Bütün bedenini, mübarek elleriyle mesh edip sıvazlamış, fakat bir rivayette bilerekten, bir rivayette de unutarak dan, ayaklarının topuklarını, yani ayaklarının altını mesh etmeyi unutmuş, ya da bilerekten mesh etmemiş.

Ve işte Peygamberimizin başka bir rivayetinde de : Cehennemin en hafifi, Cehennem sıcağının, ayaklarının altından girerekten, beyni eritecek kadar azap vermesi diye tarif etmiş. işte Ebu Talip gibilerin Cehennemi, ayaklarının altından Cehennem sıcağı girip, beynini eriterek ten ona azâb edecek olan, cehennemin en yumuşak tabakası.

işte bu ikisini birbirine bağladığımız zaman, ve insanoğlu toprağa çıplak ayakla bastığı zaman, topraktaki, o insanın çürüten bakteriler ayaklarına saldırmakta, ve kaşıntı şeklinde, yani mantar dediğimiz hastalığı oluşturmakta. Çünkü O daha diriyken, diri bedenini Ölü bedeni gibi yemeğe başladıkları için, o kaşıntı, onların küçük küçük ısırmalarının sebebiyle.

SEBEBi

işte bu yüzden toprağa neymiş efendim topraklama yapmak için, çıplak basmak İyi diyorlar, Fakat işte ayaklarımız hassas, toprağa çıplak basmak yüzünden, mantar hastalığı, yahutta ölü yiyici bakteriler vücudumuza saldırmaktalar. onun için toprağa ayakkabı ve terlik de basmanız, bu hastalığın Siz de de baş göstermesine engel olur. Fakat yine cami ve mescitlerde, abdest alınan yerlerde, ve banyo gibi havuz gibi yerlerde, ayaklar ya çıplak, yarıçıplak basıldığı için, herhangi bir mantar bulaşmış insanın ayakları, veyahut ayakkabısı, terliği veyahut çorapları değmiş kimseden, o bakteriler size de bulaşabilir ulaşabilir O yüzden bulaşıcıdır o bakteriler çoğu olaraktan Başka insanlara saldırır az o yüzden mantar hastalığı olan kimselerin bastığı yerlerde, yürüdüğü yerlere, eşyalarına, sizin eşyalarınızın, elbiselerinizin, çoraplarınızın karışması, bu hastalığa davetiye çıkarır.

TEDAViSi

Tedavisine gelince bunun tedavisini Ben de bilmiyorum, Fakt öyle drumlardan sakınmak bir önelmedir. Ben önleyici tedavisini biliyorum, öyle bir hastalığa maruz kalan kimseler, ben kendim dahi Doktora gidip, mantar ilaçları var, kremleri var onları yazdıraraktan tedavi uyguluyorum, o mantar kremleri, o bakterileri öldürüp yok etmekte ve tedavi etmekteler.

SONUÇ

İşte bunu Ebu Talib'e ve bağlarsak burayı, Yani bir nevi bakteri hastalığı mantar hastalığı, Cehennemi yavaş yavaş tatmak gibi, ayakların altından cehennem azabı. Diri diri çürütülüp yenmek gibi bir şey.

Bu Bir Karaoğlan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesidir

Bilgilendirici Karoglan informations

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 31 Mart 2021

EFSANE1 TÜRK BOARD

KAROGLANIN PAYLAŞIMLARI
This it's a sample image

Dini ve Kültürel Bilgiler
Tasavvuf Bilgileri
PSD Grafikler
PNG Resimler
JPG Resimler
GIF Resimler
Flatcast Tema
Radyo indexleri
Ne Ararsanız Burada

EFSANE1 TÜRK BOARD iÇERiK

ALLAH

AllahBAYRAK

TC.Bayrak


Radyo Karoglan

Foruma Misafir Olarak Gir


Forumda Neler Var


Karoglan-Raşit Tunca - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi